Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Hisingen, Svarte Mosse

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Hisingen, Svarte Mosse

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Svarte Mosse 890 23,9% 44,4% 21,6% 10,1% 7,8% 54,0% 46,0%   5,5%
Summa 890 23,9% 44,4% 21,6% 10,1% 7,8% 54,0% 46,0% 5,5%

http://www.val.se