Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Hisingen, Andalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Hisingen, Andalen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Andalen 1212 16,0% 36,6% 32,0% 15,3% 9,7% 51,9% 48,1%   1,5%
Summa 1212 16,0% 36,6% 32,0% 15,3% 9,7% 51,9% 48,1% 1,5%

http://www.val.se