Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Hisingen, Gossbydal-Trånget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Hisingen, Gossbydal-Trånget

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Gossbydal-Trånget 1263 14,3% 42,3% 26,1% 17,3% 6,8% 48,3% 51,7%   1,3%
Summa 1263 14,3% 42,3% 26,1% 17,3% 6,8% 48,3% 51,7% 1,3%

http://www.val.se