Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Hisingen, Hjuvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Hisingen, Hjuvik

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Hjuvik 1503 14,8% 34,0% 31,1% 20,1% 7,2% 51,2% 48,8%   3,3%
Summa 1503 14,8% 34,0% 31,1% 20,1% 7,2% 51,2% 48,8% 3,3%

http://www.val.se