Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Hisingen, Hällsvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Hisingen, Hällsvik

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Hällsvik 1204 14,4% 34,6% 30,4% 20,6% 7,1% 50,8% 49,2%   1,8%
Summa 1204 14,4% 34,6% 30,4% 20,6% 7,1% 50,8% 49,2% 1,8%

http://www.val.se