Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Hisingen, Domarringen m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Hisingen, Domarringen m fl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Domarringen m fl 1207 15,2% 40,4% 27,8% 16,6% 6,4% 50,3% 49,7%   1,7%
Summa 1207 15,2% 40,4% 27,8% 16,6% 6,4% 50,3% 49,7% 1,7%

http://www.val.se