Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Hisingen, Tumlehed

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Hisingen, Tumlehed

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Tumlehed 1315 12,0% 34,3% 29,4% 24,3% 6,0% 51,4% 48,6%   2,7%
Summa 1315 12,0% 34,3% 29,4% 24,3% 6,0% 51,4% 48,6% 2,7%

http://www.val.se