Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Hisingen, Kvisljungeby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Hisingen, Kvisljungeby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Kvisljungeby 1147 15,1% 38,6% 32,4% 13,9% 9,7% 51,1% 48,9%   1,7%
Summa 1147 15,1% 38,6% 32,4% 13,9% 9,7% 51,1% 48,9% 1,7%

http://www.val.se