Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Hisingen, Lilleby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Hisingen, Lilleby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Lilleby 1380 14,3% 42,1% 30,4% 13,2% 7,2% 50,7% 49,3%   5,8%
Summa 1380 14,3% 42,1% 30,4% 13,2% 7,2% 50,7% 49,3% 5,8%

http://www.val.se