Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Hisingen, Älvegården m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Hisingen, Älvegården m fl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Älvegården m fl 1085 11,7% 61,9% 17,7% 8,7% 3,6% 49,7% 50,3%   1,8%
Summa 1085 11,7% 61,9% 17,7% 8,7% 3,6% 49,7% 50,3% 1,8%

http://www.val.se