Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Hisingen, Vårväderstorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Hisingen, Vårväderstorget

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Vårväderstorget 1469 19,5% 35,1% 20,4% 25,0% 3,1% 51,9% 48,1%   3,9%
Summa 1469 19,5% 35,1% 20,4% 25,0% 3,1% 51,9% 48,1% 3,9%

http://www.val.se