Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Hisingen, Väderlekstorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Hisingen, Väderlekstorget

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Väderlekstorget 1291 25,3% 47,2% 18,1% 9,4% 5,4% 52,7% 47,3%   8,8%
Summa 1291 25,3% 47,2% 18,1% 9,4% 5,4% 52,7% 47,3% 8,8%

http://www.val.se