Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Hisingen, Jättesten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Hisingen, Jättesten

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Jättesten 1224 17,2% 38,2% 21,7% 22,8% 4,6% 48,2% 51,8%   1,7%
Summa 1224 17,2% 38,2% 21,7% 22,8% 4,6% 48,2% 51,8% 1,7%

http://www.val.se