Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Hisingen, Kärrmossen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Hisingen, Kärrmossen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Kärrmossen 1291 14,5% 40,0% 25,9% 19,7% 4,8% 51,6% 48,4%   6,8%
Summa 1291 14,5% 40,0% 25,9% 19,7% 4,8% 51,6% 48,4% 6,8%

http://www.val.se