Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Hisingen, Svartedalen, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Hisingen, Svartedalen, Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Svartedalen, Södra 949 27,7% 36,2% 23,5% 12,5% 4,8% 54,1% 45,9%   3,7%
Summa 949 27,7% 36,2% 23,5% 12,5% 4,8% 54,1% 45,9% 3,7%

http://www.val.se