Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Hisingen, Önskevädersg. m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Hisingen, Önskevädersg. m fl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Önskevädersg. m fl 995 20,1% 23,2% 20,2% 36,5% 3,5% 50,5% 49,5%   2,9%
Summa 995 20,1% 23,2% 20,2% 36,5% 3,5% 50,5% 49,5% 2,9%

http://www.val.se