2018-09-12 14:42:22

Val till kommunfullmäktige i Österåker - Preliminärt valresultat

Samtliga 22 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

33,9%
6,3%
7,8%
4,2%
17,5%
4,9%
4,8%
9,2%
0,2%
1,6%
9,7%
0,1%
M C L KD S V MP SD FI ÖP ROSP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 85,4%
+0,3
2014: 85,1%

Preliminär mandatfördelning - kommun Österåker

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 18 +4 14
C Centerpartiet 3 +1 2
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 4 -1 5
KD Kristdemokraterna 2   2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9 -3 12
V Vänsterpartiet 3 +1 2
MP Miljöpartiet de gröna 2 -2 4
SD Sverigedemokraterna 5 +3 2
FI Feministiskt initiativ      
ÖP Österåkerspartiet   -2 2
ROSP Roslagspartiet 5   5
ÖVR Övriga anmälda partier   -1 1
Totalt 51   51

Preliminär röstfördelning - kommun Österåker

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 9465 33,9% +2354 +6,6 7111 27,3%
C Centerpartiet 1756 6,3% +533 +1,6 1223 4,7%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2181 7,8% -269 -1,6 2450 9,4%
KD Kristdemokraterna 1176 4,2% +365 +1,1 811 3,1%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4879 17,5% -791 -4,3 5670 21,8%
V Vänsterpartiet 1360 4,9% +478 +1,5 882 3,4%
MP Miljöpartiet de gröna 1332 4,8% -937 -4,0 2269 8,7%
SD Sverigedemokraterna 2569 9,2% +1371 +4,6 1198 4,6%
FI Feministiskt initiativ 53 0,2% +11   42 0,2%
ÖP Österåkerspartiet 438 1,6% -267 -1,1 705 2,7%
ROSP Roslagspartiet 2708 9,7% +2 -0,7 2706 10,4%
ÖVR Övriga anmälda partier 21 0,1% -934 -3,6 955 3,7%
  Giltiga röster 27938 100,0% +1916   26022 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 15 0,1% +15 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 228 0,8% -38 -0,2 266 1,0%
OG Ogiltiga röster - övriga 259 0,9% +249 +0,9 10  
VDT Valdeltagande 28440 85,4% +2142 +0,3 26298 85,1%
  Antal röstberättigade 33316   +2416   30900  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Österåker

Område M C L KD S V MP SD FI ÖP ROSP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
24,8% 4,4% 5,8% 4,0% 25,8% 8,5% 4,4% 12,9% 0,2% 1,6% 7,4% 0,1%   0,9% 1,3% 73,0%
27,4% 6,1% 8,5% 3,8% 22,3% 9,0% 5,7% 8,9% 0,3% 2,0% 5,8% 0,2%   1,3% 0,8% 76,7%
22,0% 3,2% 4,6% 4,3% 28,7% 8,5% 3,7% 13,9% 0,2% 3,3% 7,7%   0,2% 1,6% 1,3% 67,0%
29,4% 3,9% 5,9% 3,3% 24,4% 7,4% 4,3% 10,0% 0,1% 2,9% 8,4%   0,2% 1,0% 0,2% 76,8%
33,2% 11,1% 3,4% 3,7% 17,6% 3,8% 2,5% 15,8%   1,4% 7,5%   0,1% 0,9% 1,6% 85,2%
42,6% 6,5% 8,7% 4,9% 10,4% 2,6% 4,2% 8,0% 0,1% 1,3% 10,7%   0,1% 0,4% 0,7% 89,7%
30,6% 4,7% 7,5% 5,6% 22,8% 5,6% 5,7% 9,4% 0,3% 1,2% 6,6%     0,4% 1,2% 85,1%
39,9% 4,7% 9,1% 4,4% 15,1% 3,4% 4,0% 6,8% 0,2% 1,3% 10,9%     0,6% 0,2% 89,3%
27,2% 7,2% 4,9% 3,4% 17,4% 5,0% 4,1% 13,2% 0,5% 3,6% 13,4% 0,1%   1,0% 1,0% 81,3%
30,6% 5,1% 5,3% 4,3% 20,9% 6,5% 5,8% 11,0% 0,2% 2,0% 8,1% 0,1%   1,3% 0,4% 76,5%
39,3% 8,5% 10,3% 5,1% 10,9% 3,0% 6,9% 8,9% 0,2% 1,3% 5,4% 0,2%   0,9% 1,3% 86,2%
32,0% 5,8% 7,3% 4,8% 20,8% 5,0% 4,0% 8,4% 0,4% 1,8% 9,4% 0,1%   0,8% 1,9% 84,0%
43,5% 5,9% 8,8% 4,2% 9,6% 2,8% 2,9% 9,3% 0,2% 1,2% 11,4% 0,2%   0,7% 3,1% 87,1%
35,0% 5,9% 7,7% 4,3% 17,5% 4,8% 4,3% 9,3% 0,1% 1,6% 9,5%     0,8% 0,8% 85,8%
37,4% 8,0% 7,7% 4,0% 11,9% 3,2% 6,0% 8,2% 0,5% 1,5% 11,6% 0,1%   0,9% 1,1% 82,8%
34,8% 10,8% 9,5% 4,4% 13,6% 4,4% 4,8% 8,6% 0,1% 2,0% 6,7% 0,2%   0,1% 0,3% 84,4%
37,9% 4,2% 8,1% 3,2% 18,5% 4,8% 4,7% 9,3% 0,2% 1,0% 8,0% 0,1%   0,4% 0,4% 85,0%
26,8% 5,0% 5,9% 4,5% 25,9% 7,1% 5,9% 7,8% 0,1% 1,3% 9,6% 0,2% 0,3% 1,4% 0,8% 84,7%
31,5% 8,0% 7,6% 5,8% 20,0% 5,6% 4,4% 10,4% 0,3% 1,1% 5,3%     0,7%   84,8%
34,5% 6,2% 10,4% 4,3% 16,0% 3,5% 5,8% 4,5% 0,2% 0,6% 14,0%     0,7% 0,4% 88,6%
39,7% 5,3% 11,9% 3,2% 8,7% 1,7% 5,5% 3,8% 0,1% 0,6% 19,4% 0,1%   0,2% 0,6% 92,4%
31,2% 8,7% 9,2% 2,1% 18,4% 7,1% 6,1% 9,9% 0,2% 1,0% 6,0% 0,2% 0,3% 2,0% 0,6%  
Österåker 33,9% 6,3% 7,8% 4,2% 17,5% 4,9% 4,8% 9,2% 0,2% 1,6% 9,7% 0,1% 0,1% 0,8% 0,9% 85,4%

http://www.val.se