2018-09-12 18:58:02

Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Preliminärt valresultat

Samtliga 50 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

15,2%
3,3%
3,9%
8,1%
30,9%
9,2%
4,9%
11,5%
0,4%
12,4%
0,3%
M C L KD S V MP SD FI TuP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 71,2%
+0,2
2014: 70,9%

Preliminär mandatfördelning - kommun Botkyrka

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 12 +2 10
C Centerpartiet 2 +1 1
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3 +1 2
KD Kristdemokraterna 6 +3 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 23   23
V Vänsterpartiet 7 +2 5
MP Miljöpartiet de gröna 4 -3 7
SD Sverigedemokraterna 9 +4 5
FI Feministiskt initiativ      
TuP Tullingepartiet 9 +4 5
Totalt 75 +14 61

Preliminär röstfördelning - kommun Botkyrka

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 7172 15,2% -142 -0,8 7314 16,0%
C Centerpartiet 1546 3,3% +549 +1,1 997 2,2%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1842 3,9% -330 -0,9 2172 4,8%
KD Kristdemokraterna 3839 8,1% +1468 +2,9 2371 5,2%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 14587 30,9% -1691 -4,8 16278 35,7%
V Vänsterpartiet 4331 9,2% +1095 +2,1 3236 7,1%
MP Miljöpartiet de gröna 2295 4,9% -2418 -5,5 4713 10,3%
SD Sverigedemokraterna 5413 11,5% +1943 +3,9 3470 7,6%
FI Feministiskt initiativ 212 0,4% +102 +0,2 110 0,2%
TuP Tullingepartiet 5864 12,4% +1952 +3,8 3912 8,6%
ÖVR Övriga anmälda partier 142 0,3% -922 -2,0 1064 2,3%
  Giltiga röster 47243 100,0% +1606   45637 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 24 0,1% +24 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 326 0,7% -85 -0,2 411 0,9%
OG Ogiltiga röster - övriga 260 0,5% +238 +0,5 22  
VDT Valdeltagande 47853 71,2% +1783 +0,2 46070 70,9%
  Antal röstberättigade 67215   +2281   64934  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Botkyrka

Område M C L KD S V MP SD FI TuP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
9,2% 5,2% 5,8% 3,7% 12,1% 2,7% 5,5% 5,7% 0,4% 49,6% 0,1%   0,3% 0,3% 83,8%
9,7% 1,8% 4,5% 2,5% 22,2% 5,6% 4,9% 3,6% 0,5% 44,7%     0,5% 0,3% 78,1%
7,0% 3,6% 3,2% 2,5% 19,0% 5,3% 4,8% 5,9% 0,3% 48,3%     0,7% 0,1% 82,3%
10,3% 2,8% 3,2% 2,3% 15,6% 5,5% 3,3% 6,0% 0,6% 50,2% 0,2%   0,2% 0,3% 87,0%
10,1% 3,7% 3,3% 2,5% 19,3% 5,4% 3,4% 6,0% 0,9% 45,2% 0,3%   0,8% 0,5% 80,7%
7,2% 3,4% 3,5% 4,1% 18,9% 7,6% 6,4% 6,8% 0,5% 41,6% 0,1%   0,3% 0,8% 90,0%
7,2% 2,3% 3,1% 2,5% 23,0% 5,4% 2,9% 3,7% 0,4% 49,4%   0,2% 0,2%   87,9%
8,9% 3,4% 4,7% 2,9% 16,0% 4,2% 7,0% 4,5% 0,1% 47,9% 0,2%   0,2%   88,2%
11,0% 3,7% 4,0% 3,2% 15,7% 5,9% 4,8% 6,5% 0,6% 44,4% 0,1%   0,5% 0,5% 81,8%
11,5% 5,4% 4,8% 3,1% 13,1% 3,3% 4,9% 4,0% 0,1% 49,3% 0,5%   0,6% 0,1% 90,1%
11,5% 4,2% 5,2% 1,8% 16,1% 3,5% 5,7% 6,0% 0,3% 45,5% 0,3%   0,2% 0,5% 87,5%
13,8% 4,3% 5,6% 3,1% 13,3% 5,0% 4,5% 5,6% 0,1% 44,3% 0,4%   0,8% 0,8% 84,7%
20,3% 3,9% 5,2% 5,2% 26,2% 9,4% 5,1% 22,7% 0,9% 0,5% 0,8%   1,8% 0,5% 71,1%
21,9% 4,0% 5,0% 8,8% 28,2% 8,9% 5,1% 16,6% 0,4% 0,8% 0,2%   0,6% 0,8% 73,8%
26,3% 6,4% 8,1% 5,7% 27,8% 5,8% 4,3% 14,2% 0,4% 0,8% 0,3%   0,6% 0,5% 81,9%
31,0% 4,6% 5,5% 7,6% 24,4% 5,9% 2,9% 17,4% 0,3%   0,4%   0,6% 0,2% 82,2%
27,7% 3,4% 5,1% 10,4% 26,9% 6,6% 3,8% 14,7% 0,3% 0,9% 0,3% 0,1% 1,1% 0,2% 79,8%
11,0% 3,0% 2,8% 5,7% 42,4% 14,4% 5,6% 13,8% 0,4% 0,4% 0,4% 0,1% 1,0% 0,4% 53,5%
13,5% 1,8% 2,1% 8,0% 44,1% 10,3% 4,8% 14,4% 0,3% 0,4% 0,3%   0,8% 1,3% 62,3%
11,9% 1,6% 2,4% 6,9% 39,6% 10,1% 3,4% 22,6% 0,9% 0,5% 0,2%   1,1%   55,8%
27,8% 4,0% 5,6% 8,0% 29,3% 7,1% 4,6% 12,1% 0,9% 0,4% 0,2%   0,9% 0,1% 80,7%
13,1% 2,7% 3,4% 4,0% 35,3% 16,2% 4,8% 18,6% 0,8% 1,0% 0,2% 0,3% 1,2% 1,5% 63,0%
25,0% 3,2% 7,0% 10,8% 28,9% 8,1% 3,7% 12,4% 0,1% 0,2% 0,6%   0,8% 0,2% 78,7%
18,2% 4,9% 4,6% 5,2% 31,6% 10,4% 4,6% 17,4% 0,3% 2,7% 0,3%   0,8%   76,1%
31,7% 6,2% 18,3% 6,0% 15,3% 3,8% 3,5% 14,6% 0,1% 0,3% 0,1%   0,6% 1,4% 87,3%
22,7% 4,8% 4,8% 6,8% 28,0% 6,2% 2,7% 23,0% 0,3% 0,4% 0,2%   1,5% 0,5% 82,2%
28,0% 9,2% 3,5% 5,8% 15,2% 5,7% 3,5% 27,6% 0,6% 0,6% 0,2%   1,0% 0,6% 78,6%
34,4% 5,2% 6,1% 5,9% 20,5% 5,0% 2,7% 19,6% 0,2% 0,5%     1,7% 0,5% 85,9%
15,3% 2,8% 2,5% 9,1% 43,6% 10,8% 8,4% 6,7% 0,5%   0,2%   0,7%   59,6%
8,3% 2,4% 0,7% 4,0% 50,3% 17,1% 6,5% 7,6% 1,0%   2,1%   0,4%   56,8%
14,3% 3,1% 4,4% 11,4% 37,9% 11,6% 5,2% 11,8% 0,3% 0,1%     0,5%   67,0%
9,5% 2,2% 2,3% 3,7% 45,1% 17,9% 6,9% 10,8% 1,2% 0,1% 0,3%     0,4% 50,3%
12,4% 2,3% 1,8% 5,0% 41,9% 18,9% 6,4% 10,3% 0,6% 0,2% 0,2%   0,2%   53,7%
10,2% 2,5% 1,0% 4,2% 48,5% 16,1% 9,5% 7,2% 0,5% 0,3% 0,1%   0,9% 0,7% 55,0%
17,2% 0,7% 1,9% 10,3% 39,8% 15,5% 9,9% 3,7% 0,1% 0,3% 0,6%   0,3% 0,7% 63,2%
10,9% 1,0% 1,1% 6,7% 45,6% 16,6% 9,9% 7,0% 0,7% 0,1% 0,1%   0,7% 0,7% 49,8%
8,6% 1,5% 1,1% 5,1% 49,0% 15,5% 8,5% 9,3% 0,9% 0,1% 0,4%     5,2% 49,0%
9,0% 2,8% 0,7% 3,8% 55,9% 16,8% 2,9% 7,6% 0,4%     1,0% 0,3% 0,4% 48,5%
13,7% 3,7% 3,5% 17,6% 35,6% 9,3% 3,7% 12,4%   0,1% 0,3%   0,5%   75,3%
13,4% 0,9% 4,0% 25,8% 35,1% 7,3% 4,1% 9,0% 0,1% 0,3%     0,3% 0,1% 73,2%
10,1% 1,6% 2,3% 10,9% 37,7% 13,3% 5,5% 17,8% 0,1% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 1,7% 54,2%
14,1% 1,4% 1,9% 11,5% 46,8% 9,2% 3,6% 10,9%   0,1% 0,4%   0,9%   52,5%
10,9% 1,3% 2,5% 29,5% 32,2% 8,5% 3,5% 11,0% 0,1% 0,3%     1,1%   63,1%
13,1% 1,1% 4,7% 39,4% 25,3% 5,0% 1,6% 9,7%         0,4%   71,9%
13,9% 2,3% 1,2% 15,2% 42,9% 12,1% 4,8% 6,7%   0,4% 0,4%   0,3%   51,8%
6,6% 1,0% 1,7% 20,3% 46,9% 10,4% 3,4% 9,0% 0,3%   0,4%   0,3%   52,4%
7,7% 2,3% 2,1% 14,8% 45,5% 13,9% 4,3% 8,7% 0,3%   0,5%   0,6% 1,0% 53,1%
10,6% 1,5% 2,2% 6,1% 39,9% 14,7% 4,4% 19,2% 0,8%   0,7%   0,4% 0,5% 49,4%
14,9% 1,7% 3,2% 13,8% 32,8% 10,3% 5,2% 17,2% 0,2% 0,1% 0,6% 0,1% 1,0% 0,1% 66,7%
14,5% 4,1% 2,5% 9,8% 39,0% 10,9% 4,9% 9,8% 0,9% 3,3% 0,4% 0,3% 1,1% 2,0%  
Botkyrka 15,2% 3,3% 3,9% 8,1% 30,9% 9,2% 4,9% 11,5% 0,4% 12,4% 0,3% 0,1% 0,7% 0,5% 71,2%

http://www.val.se