2018-09-12 20:11:57

Val till kommunfullmäktige i Sigtuna - Preliminärt valresultat

Samtliga 24 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

32,4%
5,7%
5,2%
5,1%
24,6%
5,8%
3,6%
12,9%
0,3%
3,9%
0,5%
M C L KD S V MP SD FI SFS ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 76,8%
-0,9
2014: 77,6%

Preliminär mandatfördelning - kommun Sigtuna

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 16 +2 14
C Centerpartiet 3 +2 1
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3   3
KD Kristdemokraterna 3 +1 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 12 -7 19
V Vänsterpartiet 3 +1 2
MP Miljöpartiet de gröna 2 -1 3
SD Sverigedemokraterna 7 +2 5
FI Feministiskt initiativ      
SFS Sigtunapartiet Samling för Sigtuna 2   2
Totalt 51   51

Preliminär röstfördelning - kommun Sigtuna

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 8578 32,4% +1242 +3,4 7336 29,0%
C Centerpartiet 1496 5,7% +482 +1,6 1014 4,0%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1385 5,2% -27 -0,3 1412 5,6%
KD Kristdemokraterna 1359 5,1% +530 +1,9 829 3,3%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6523 24,6% -2265 -10,1 8788 34,7%
V Vänsterpartiet 1531 5,8% +471 +1,6 1060 4,2%
MP Miljöpartiet de gröna 948 3,6% -542 -2,3 1490 5,9%
SD Sverigedemokraterna 3410 12,9% +1216 +4,2 2194 8,7%
FI Feministiskt initiativ 71 0,3% +8   63 0,2%
SFS Sigtunapartiet Samling för Sigtuna 1042 3,9% +62 +0,1 980 3,9%
ÖVR Övriga anmälda partier 132 0,5% -1   133 0,5%
  Giltiga röster 26475 100,0% +1176   25299 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 13   +13      
BLANK Ogiltiga röster - blanka 229 0,9% -32 -0,2 261 1,0%
OG Ogiltiga röster - övriga 167 0,6% +153 +0,6 14 0,1%
VDT Valdeltagande 26884 76,8% +1310 -0,9 25574 77,6%
  Antal röstberättigade 35016   +2081   32935  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Sigtuna

Område M C L KD S V MP SD FI SFS ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
41,6% 5,8% 7,0% 4,1% 9,5% 2,1% 3,8% 8,3% 0,5% 16,6% 0,6%   0,4% 0,8% 88,3%
43,5% 4,2% 8,1% 3,6% 13,6% 2,7% 3,5% 7,5% 0,2% 13,0% 0,1%   0,8% 0,6% 86,6%
33,5% 4,4% 5,9% 4,9% 17,6% 4,0% 4,6% 9,1% 0,1% 15,6% 0,4% 0,1% 0,8% 0,3% 78,3%
41,8% 4,2% 6,2% 5,8% 14,9% 4,0% 3,4% 9,5%   9,8% 0,5% 0,1% 1,2% 0,9% 83,2%
39,2% 4,7% 8,1% 5,5% 23,9% 4,0% 3,6% 9,7% 0,2% 0,7% 0,5%   0,7% 0,6% 87,1%
21,7% 3,8% 3,5% 3,4% 36,5% 9,9% 3,2% 16,5% 0,6% 0,7% 0,2% 0,1% 1,4% 1,0% 62,8%
25,4% 6,8% 6,5% 6,2% 28,3% 6,6% 4,1% 15,2% 0,2% 0,5% 0,4%   1,4% 0,6% 71,5%
31,5% 3,7% 5,0% 2,8% 27,6% 6,9% 4,4% 17,0% 0,1% 0,2% 0,8%   1,7%   72,5%
35,4% 3,9% 5,7% 3,7% 25,9% 6,3% 3,9% 13,9% 0,1% 0,8% 0,4% 0,2% 0,6% 0,4% 77,0%
26,2% 3,5% 4,3% 3,6% 30,1% 8,9% 4,0% 17,4% 0,8% 0,6% 0,8%   1,0% 0,3% 71,8%
25,0% 5,6% 5,2% 5,3% 30,6% 8,0% 4,6% 15,1% 0,4% 0,2% 0,1% 0,1% 0,9% 0,3% 64,9%
12,5% 5,8% 2,9% 3,5% 46,3% 7,1% 1,9% 19,0% 0,4% 0,4% 0,3%   1,3%   49,8%
20,4% 4,6% 3,8% 5,7% 37,0% 9,2% 2,2% 15,7% 0,1% 0,8% 0,3%   0,2% 0,8% 62,1%
16,3% 3,2% 3,1% 5,9% 43,0% 10,5% 2,9% 13,8% 0,4% 0,1% 0,7% 0,1% 1,1% 1,8% 58,4%
14,1% 5,4% 1,6% 8,0% 45,4% 8,9% 2,6% 12,7% 0,2% 0,7% 0,4% 0,1% 0,1% 0,1% 55,7%
32,3% 4,4% 4,7% 8,5% 28,5% 6,3% 3,5% 10,9% 0,2% 0,1% 0,5%   0,5%   83,7%
40,5% 8,9% 6,0% 7,4% 14,1% 3,6% 3,9% 13,9% 0,3% 0,7% 0,6%   1,1% 1,1% 82,6%
28,1% 13,2% 4,9% 6,4% 13,9% 4,3% 4,0% 24,3% 0,2%   0,7%   0,7% 0,1% 82,0%
41,2% 11,6% 5,7% 5,0% 13,7% 2,8% 3,3% 15,4% 0,3% 0,1% 0,9%   0,6% 2,7% 79,9%
33,7% 8,2% 5,4% 3,3% 24,6% 5,5% 3,3% 14,3% 0,2% 0,6% 0,9% 0,1% 1,0% 0,1% 82,7%
43,5% 5,4% 4,1% 5,5% 20,7% 4,9% 2,8% 11,5%   0,6% 0,9%   0,8% 0,1% 79,2%
46,1% 5,1% 6,7% 4,1% 9,5% 1,7% 3,5% 9,5% 0,1% 13,1% 0,6%   0,7% 0,4% 85,9%
22,6% 6,0% 2,3% 5,5% 38,4% 9,9% 2,0% 13,0% 0,2% 0,1% 0,1%   0,7% 0,1% 55,6%
25,9% 7,4% 3,1% 5,0% 33,0% 8,3% 5,3% 9,3% 0,8% 1,1% 0,7% 0,2% 1,0% 2,2%  
Sigtuna 32,4% 5,7% 5,2% 5,1% 24,6% 5,8% 3,6% 12,9% 0,3% 3,9% 0,5%   0,9% 0,6% 76,8%

http://www.val.se