2018-09-12 17:23:53

Val till kommunfullmäktige i Nynäshamn - Preliminärt valresultat

Samtliga 19 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

22,8%
4,8%
5,9%
3,8%
25,0%
5,4%
3,7%
14,9%
0,2%
3,4%
9,5%
0,5%
M C L KD S V MP SD FI PP(N) SN ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 81,9%
+1,0
2014: 80,9%

Preliminär mandatfördelning - kommun Nynäshamn

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 10   10
C Centerpartiet 2   2
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2 -1 3
KD Kristdemokraterna 2 +1 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10 -1 11
V Vänsterpartiet 2 -1 3
MP Miljöpartiet de gröna 2 -1 3
SD Sverigedemokraterna 6 +2 4
FI Feministiskt initiativ      
PP(N) Pensionärspartiet i Nynäshamns kommun 1   1
SN Sorundanet Nynäshamns kommunparti 4 +1 3
Totalt 41   41

Preliminär röstfördelning - kommun Nynäshamn

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 4061 22,8% -263 -2,5 4324 25,3%
C Centerpartiet 854 4,8% +77 +0,3 777 4,6%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1049 5,9% -145 -1,1 1194 7,0%
KD Kristdemokraterna 681 3,8% +257 +1,3 424 2,5%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4453 25,0% -363 -3,2 4816 28,2%
V Vänsterpartiet 961 5,4% -122 -0,9 1083 6,3%
MP Miljöpartiet de gröna 654 3,7% -509 -3,1 1163 6,8%
SD Sverigedemokraterna 2649 14,9% +1133 +6,0 1516 8,9%
FI Feministiskt initiativ 43 0,2% +5   38 0,2%
PP(N) Pensionärspartiet i Nynäshamns kommun 596 3,4% +32   564 3,3%
SN Sorundanet Nynäshamns kommunparti 1686 9,5% +579 +3,0 1107 6,5%
ÖVR Övriga anmälda partier 91 0,5% +24 +0,1 67 0,4%
  Giltiga röster 17778 100,0% +705   17073 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 19 0,1% +19 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 134 0,7% -54 -0,3 188 1,1%
OG Ogiltiga röster - övriga 132 0,7% +124 +0,7 8  
VDT Valdeltagande 18063 81,9% +794 +1,0 17269 80,9%
  Antal röstberättigade 22048   +699   21349  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Nynäshamn

Område M C L KD S V MP SD FI PP(N) SN ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
29,1% 2,8% 9,2% 4,7% 26,5% 6,4% 4,1% 10,3% 0,1% 4,5% 2,2%   0,1% 0,6%   89,3%
31,1% 3,9% 7,8% 5,3% 21,9% 4,8% 5,3% 9,7% 0,2% 5,6% 4,3% 0,1% 0,2% 0,7% 0,3% 86,6%
23,1% 3,7% 9,4% 4,0% 26,6% 6,7% 4,7% 13,3% 0,4% 4,4% 3,5% 0,2% 0,3% 0,4% 1,5% 80,1%
24,0% 3,3% 6,2% 3,4% 32,4% 4,7% 3,5% 11,5% 0,5% 7,2% 3,3% 0,1%   0,8% 1,5% 79,7%
15,7% 2,1% 6,4% 4,4% 33,6% 9,1% 5,6% 15,2% 0,2% 3,8% 4,0%   0,1% 0,9% 1,3% 74,8%
23,6% 3,2% 5,9% 4,1% 31,2% 6,1% 4,3% 10,8% 0,3% 6,7% 3,8% 0,1% 0,1% 0,4% 1,0% 80,8%
27,7% 3,4% 5,4% 3,3% 26,8% 6,3% 5,0% 13,4% 0,3% 4,3% 4,4%   0,1% 1,1% 1,8% 83,9%
14,5% 1,9% 3,7% 3,7% 36,4% 10,7% 5,4% 18,6% 0,1% 1,4% 3,8%   0,1% 0,5% 1,2% 64,5%
25,7% 4,1% 6,3% 5,1% 28,6% 6,3% 3,1% 12,9%   3,5% 4,1% 0,2%   1,1% 0,8% 81,8%
30,2% 2,4% 7,6% 4,8% 27,0% 4,0% 3,3% 10,4% 0,4% 3,7% 5,8% 0,3%   0,5% 0,9% 89,1%
21,0% 2,9% 4,2% 3,4% 31,4% 4,6% 2,1% 19,0% 0,1% 2,3% 8,7% 0,3%   1,1%   73,8%
21,9% 3,5% 7,9% 3,0% 28,7% 4,3% 2,9% 18,3% 0,1% 1,8% 7,3% 0,3%   0,5% 0,2% 71,4%
23,3% 5,3% 5,9% 5,1% 22,1% 4,7% 3,4% 19,0% 0,2% 3,1% 8,0%   0,1% 1,0% 0,8% 76,6%
30,9% 6,4% 5,0% 3,0% 14,4% 2,9% 3,6% 14,1% 0,4% 1,6% 17,7%   0,3% 0,4%   83,7%
32,0% 5,8% 6,7% 3,4% 17,7% 5,1% 3,4% 13,4% 0,2% 4,5% 7,6% 0,2%   0,2% 0,9% 85,0%
17,8% 7,9% 4,7% 3,1% 16,9% 4,8% 2,1% 19,1% 0,3% 2,0% 21,2% 0,1% 0,1% 0,8% 0,5% 79,9%
15,4% 11,2% 5,2% 3,7% 14,3% 2,8% 2,2% 16,6% 0,2% 0,3% 28,0% 0,1% 0,1% 0,9% 0,1% 83,8%
16,2% 8,4% 2,9% 3,2% 16,0% 3,7% 2,4% 18,6% 0,1% 1,3% 22,1% 5,0%   0,9% 0,3% 80,7%
25,4% 5,8% 5,4% 3,2% 25,4% 8,4% 5,8% 15,1% 0,4% 1,3% 3,0% 0,7% 0,4% 1,6% 1,1%  
Nynäshamn 22,8% 4,8% 5,9% 3,8% 25,0% 5,4% 3,7% 14,9% 0,2% 3,4% 9,5% 0,5% 0,1% 0,7% 0,7% 81,9%

http://www.val.se