2018-09-12 16:12:53

Val till kommunfullmäktige i Håbo - Preliminärt valresultat

Samtliga 11 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

25,9%
7,6%
3,9%
3,1%
25,9%
4,0%
2,5%
19,4%
0,2%
7,1%
0,2%
M C L KD S V MP SD FI BÅP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 85,9%
+0,9
2014: 85,0%

Preliminär mandatfördelning - kommun Håbo

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 10   10
C Centerpartiet 3   3
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2   2
KD Kristdemokraterna 1   1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11 -4 15
V Vänsterpartiet 2 +1 1
MP Miljöpartiet de gröna 1 -1 2
SD Sverigedemokraterna 8 +3 5
FI Feministiskt initiativ      
BÅP Bålstapartiet 3 +1 2
Totalt 41   41

Preliminär röstfördelning - kommun Håbo

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 3493 25,9% +272 +0,6 3221 25,3%
C Centerpartiet 1030 7,6% +111 +0,4 919 7,2%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 529 3,9% +33   496 3,9%
KD Kristdemokraterna 419 3,1% +35 +0,1 384 3,0%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3494 25,9% -1057 -9,8 4551 35,7%
V Vänsterpartiet 534 4,0% +180 +1,2 354 2,8%
MP Miljöpartiet de gröna 335 2,5% -413 -3,4 748 5,9%
SD Sverigedemokraterna 2615 19,4% +1178 +8,1 1437 11,3%
FI Feministiskt initiativ 30 0,2% +21 +0,2 9 0,1%
BÅP Bålstapartiet 961 7,1% +376 +2,5 585 4,6%
ÖVR Övriga anmälda partier 29 0,2% -2   31 0,2%
  Giltiga röster 13469 100,0% +734   12735 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 5   +5      
BLANK Ogiltiga röster - blanka 171 1,2% -27 -0,3 198 1,5%
OG Ogiltiga röster - övriga 53 0,4% +48 +0,3 5  
VDT Valdeltagande 13698 85,9% +760 +0,9 12938 85,0%
  Antal röstberättigade 15954   +725   15229  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Håbo

Område M C L KD S V MP SD FI BÅP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
23,3% 8,0% 4,4% 3,0% 29,4% 3,5% 2,0% 17,8% 0,3% 8,2%     1,5% 0,1% 89,0%
26,6% 5,4% 4,6% 2,9% 30,9% 2,4% 2,6% 17,4% 0,2% 6,7% 0,3%   0,9% 0,4% 84,4%
25,4% 5,3% 4,0% 2,4% 30,8% 3,3% 2,1% 19,5% 0,2% 6,6% 0,4%   1,2% 0,3% 80,3%
14,9% 3,5% 2,6% 3,6% 32,2% 6,9% 2,9% 22,3% 0,6% 10,5%   0,5% 0,9% 0,1% 74,2%
33,1% 8,2% 4,8% 3,1% 22,3% 2,7% 2,6% 16,2% 0,1% 7,0%     1,1% 0,8% 86,7%
22,9% 11,2% 3,3% 3,6% 16,9% 6,3% 3,1% 28,6% 0,1% 3,9% 0,1%   2,0% 0,9% 82,7%
29,8% 5,4% 4,9% 2,4% 24,6% 2,7% 2,1% 19,7%   8,0% 0,3%   1,4%   87,4%
22,1% 5,5% 3,7% 3,2% 33,8% 4,6% 2,3% 16,9% 0,3% 7,5% 0,1%   1,3% 0,5% 79,9%
28,8% 6,5% 3,1% 2,4% 25,8% 3,4% 1,9% 17,0% 0,2% 10,4% 0,5%   0,9%   88,5%
26,0% 17,0% 3,2% 3,5% 16,6% 4,2% 2,4% 21,6% 0,3% 5,0% 0,4%   1,3% 0,4% 83,8%
27,8% 3,8% 3,2% 6,6% 23,0% 8,2% 5,0% 16,7% 0,9% 3,8% 0,9% 0,3% 0,9%    
Håbo 25,9% 7,6% 3,9% 3,1% 25,9% 4,0% 2,5% 19,4% 0,2% 7,1% 0,2%   1,2% 0,4% 85,9%

http://www.val.se