2018-09-12 17:50:19

Val till kommunfullmäktige i Västervik - Preliminärt valresultat

Samtliga 24 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

20,2%
9,6%
4,6%
3,9%
32,2%
5,0%
2,8%
11,7%
0,1%
3,7%
5,0%
0,3%
0,8%
0,1%
M C L KD S V MP SD FI VDM S-V LPo TJP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 84,4%
+0,6
2014: 83,8%

Preliminär mandatfördelning - kommun Västervik

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 12 -1 13
C Centerpartiet 5   5
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3   3
KD Kristdemokraterna 2 +1 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 18 -3 21
V Vänsterpartiet 3 +1 2
MP Miljöpartiet de gröna 2 -1 3
SD Sverigedemokraterna 7 +2 5
FI Feministiskt initiativ      
VDM Westerwikspartiet 2 +1 1
S-V Socialisterna-Välfärdspartiet 3   3
LPo Landsbygdspartiet Oberoende      
TJP TJUSTPARTIET      
Totalt 57   57

Preliminär röstfördelning - kommun Västervik

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 4939 20,2% -437 -1,9 5376 22,2%
C Centerpartiet 2330 9,6% +34 +0,1 2296 9,5%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1133 4,6% +52 +0,2 1081 4,5%
KD Kristdemokraterna 957 3,9% +355 +1,4 602 2,5%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7846 32,2% -805 -3,5 8651 35,6%
V Vänsterpartiet 1212 5,0% +189 +0,8 1023 4,2%
MP Miljöpartiet de gröna 690 2,8% -390 -1,6 1080 4,5%
SD Sverigedemokraterna 2847 11,7% +826 +3,3 2021 8,3%
FI Feministiskt initiativ 32 0,1%     32 0,1%
VDM Westerwikspartiet 896 3,7% +176 +0,7 720 3,0%
S-V Socialisterna-Välfärdspartiet 1229 5,0% +129 +0,5 1100 4,5%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 77 0,3% -8   85 0,4%
TJP TJUSTPARTIET 186 0,8% +32 +0,1 154 0,6%
ÖVR Övriga anmälda partier 21 0,1% -26 -0,1 47 0,2%
  Giltiga röster 24395 100,0% +127   24268 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 11   +11      
BLANK Ogiltiga röster - blanka 319 1,3% -40 -0,2 359 1,5%
OG Ogiltiga röster - övriga 107 0,4% +100 +0,4 7  
VDT Valdeltagande 24832 84,4% +198 +0,6 24634 83,8%
  Antal röstberättigade 29423   +18   29405  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Västervik

Område M C L KD S V MP SD FI VDM S-V LPo TJP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
16,8% 34,6% 2,0% 2,9% 17,8% 5,5% 2,4% 11,4%   3,5% 1,3% 1,2% 0,7%     1,1% 0,4% 86,7%
24,9% 6,5% 5,7% 3,4% 32,4% 4,5% 3,6% 9,5%   2,6% 6,6%   0,2% 0,1%   1,7% 0,3% 84,9%
29,7% 5,6% 7,3% 3,2% 26,1% 4,4% 3,4% 10,5% 0,2% 5,1% 4,4% 0,2% 0,2%     1,5% 0,1% 84,6%
23,4% 8,3% 6,9% 5,0% 26,7% 4,5% 3,9% 11,1% 0,2% 4,4% 4,1%   1,4% 0,1%   0,9%   88,0%
19,1% 16,9% 3,4% 7,1% 28,9% 5,6% 2,4% 10,3% 0,2% 1,6% 3,3% 0,7% 0,7%   0,2% 0,7%   80,4%
20,3% 13,1% 2,0% 9,1% 27,6% 5,0% 1,8% 13,7% 0,2% 2,0% 3,6%   0,7% 0,8%   1,1% 0,2% 84,0%
13,7% 10,4% 2,6% 2,9% 35,6% 4,1% 2,5% 19,5% 0,2% 3,6% 3,9% 0,3% 0,6%     1,9% 0,6% 83,5%
11,4% 5,6% 1,4% 2,3% 48,5% 5,6% 1,7% 17,2%   2,8% 2,8% 0,2% 0,3%     1,0% 0,7% 80,6%
12,2% 17,2% 1,7% 3,5% 35,7% 5,7% 2,2% 14,3% 0,1% 1,7% 4,3% 0,5% 0,6% 0,3%   1,8% 0,4% 82,3%
15,8% 5,0% 4,4% 1,6% 41,1% 6,4% 3,2% 10,9% 0,1% 3,5% 6,8% 0,4% 0,7% 0,1% 0,2% 1,5% 0,5% 80,2%
9,4% 2,5% 3,0% 2,9% 49,5% 3,9% 3,2% 15,5%   4,1% 5,6%   0,5%     1,4% 0,3% 76,0%
27,7% 26,1% 3,4% 4,6% 19,4% 2,3% 1,6% 9,8% 0,2% 2,3% 1,1% 0,2% 1,4%     1,2%   87,4%
19,3% 3,8% 5,9% 3,2% 38,8% 5,4% 3,8% 9,6% 0,1% 3,1% 6,5%   0,6%     1,3%   89,1%
33,5% 6,9% 7,9% 4,2% 21,9% 3,9% 3,4% 8,6% 0,1% 4,7% 3,6% 0,1% 1,2% 0,1%   1,2% 1,1% 89,2%
20,3% 4,8% 5,4% 4,1% 35,7% 6,8% 2,3% 9,3% 0,3% 5,3% 5,0% 0,1% 0,7%   0,1% 1,1% 0,6% 80,4%
12,1% 4,0% 3,8% 4,0% 43,7% 5,7% 2,7% 10,5% 0,1% 4,6% 7,6% 0,1% 1,0%     1,8% 0,3% 81,0%
25,1% 7,4% 5,7% 3,8% 29,2% 5,1% 3,0% 10,2%   4,2% 5,3%   1,1%     1,1%   83,7%
14,3% 3,9% 4,8% 2,2% 40,3% 6,3% 3,5% 10,3% 0,2% 3,8% 9,0%   1,0% 0,2% 0,3% 1,3% 0,8% 74,2%
16,1% 21,7% 2,3% 5,4% 21,3% 5,1% 1,5% 15,0%   2,5% 4,8% 3,1% 1,3%     0,7% 1,0% 85,3%
27,4% 4,5% 5,6% 3,4% 32,8% 3,5% 2,6% 8,2% 0,1% 4,4% 6,7% 0,1% 0,6% 0,1%   1,7% 0,7% 86,5%
25,9% 11,2% 2,8% 2,1% 19,8% 4,7% 4,3% 14,4% 0,2% 9,7% 3,7% 0,6% 0,7%     0,7% 1,3% 88,4%
18,4% 6,8% 6,9% 3,0% 34,7% 4,5% 2,2% 10,5%   4,6% 8,1%   0,5%     1,4% 0,5% 80,6%
10,8% 10,9% 5,3% 3,0% 34,7% 6,2% 1,9% 16,8% 0,1% 1,8% 7,1% 0,4% 1,0%     1,2% 0,3% 81,2%
25,2% 10,0% 2,4% 6,4% 26,0% 6,0% 5,2% 10,4% 2,0% 1,6% 3,6% 0,4% 0,8%   1,2% 1,2% 1,2%  
Västervik 20,2% 9,6% 4,6% 3,9% 32,2% 5,0% 2,8% 11,7% 0,1% 3,7% 5,0% 0,3% 0,8% 0,1%   1,3% 0,4% 84,4%

http://www.val.se