2018-09-13 09:19:08

Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Preliminärt valresultat

Samtliga 33 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

16,7%
8,0%
4,6%
5,8%
24,1%
3,9%
3,3%
25,5%
0,3%
6,1%
0,9%
0,8%
0,1%
M C L KD S V MP SD FI FOV KRÖ MedP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 83,5%
+1,4
2014: 82,1%

Preliminär mandatfördelning - kommun Hässleholm

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 10 +2 8
C Centerpartiet 5 +1 4
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3   3
KD Kristdemokraterna 4   4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15 -5 20
V Vänsterpartiet 2   2
MP Miljöpartiet de gröna 2 -2 4
SD Sverigedemokraterna 16 +2 14
FI Feministiskt initiativ      
FOV Folkets Väl 4 +2 2
KRÖ Kommunens Röst      
MedP Medborgarpartiet      
Totalt 61   61

Preliminär röstfördelning - kommun Hässleholm

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 5553 16,7% +1291 +3,6 4262 13,1%
C Centerpartiet 2650 8,0% +316 +0,8 2334 7,2%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1510 4,6% -269 -0,9 1779 5,5%
KD Kristdemokraterna 1934 5,8% +268 +0,7 1666 5,1%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7992 24,1% -2115 -7,0 10107 31,1%
V Vänsterpartiet 1285 3,9% +264 +0,7 1021 3,1%
MP Miljöpartiet de gröna 1085 3,3% -1140 -3,6 2225 6,8%
SD Sverigedemokraterna 8468 25,5% +1134 +2,9 7334 22,6%
FI Feministiskt initiativ 87 0,3% +30 +0,1 57 0,2%
FOV Folkets Väl 2008 6,1% +619 +1,8 1389 4,3%
KRÖ Kommunens Röst 289 0,9% +289 +0,9    
MedP Medborgarpartiet 277 0,8% +277 +0,8    
ÖVR Övriga anmälda partier 37 0,1% -272 -0,8 309 1,0%
  Giltiga röster 33175 100,0% +692   32483 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 33 0,1% +33 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 555 1,6% -40 -0,2 595 1,8%
OG Ogiltiga röster - övriga 219 0,6% +205 +0,6 14  
VDT Valdeltagande 33982 83,5% +890 +1,4 33092 82,1%
  Antal röstberättigade 40701   +382   40319  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Hässleholm

Område M C L KD S V MP SD FI FOV KRÖ MedP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
16,5% 13,7% 4,2% 3,3% 14,0% 3,3% 2,3% 32,9% 0,3% 7,1% 1,1% 1,1% 0,2%   3,1% 0,6% 81,5%
16,5% 8,0% 3,6% 5,5% 22,9% 3,3% 2,9% 29,3%   6,0% 1,5% 0,6%     2,2% 0,4% 80,7%
10,1% 6,4% 2,6% 8,2% 24,5% 2,7% 2,6% 33,8% 0,5% 5,7% 1,9% 1,0%     1,7% 1,0% 77,8%
14,3% 5,8% 3,1% 4,5% 32,7% 6,7% 3,3% 20,0% 0,4% 6,7% 0,7% 1,7% 0,1%   1,0% 0,6% 77,1%
17,9% 5,1% 6,5% 6,3% 25,2% 4,9% 5,3% 18,8% 0,1% 7,0% 0,9% 1,7% 0,1% 1,2% 1,8%   71,2%
11,7% 5,2% 4,3% 5,9% 29,7% 4,0% 3,6% 27,3% 0,3% 6,3% 0,8% 1,0%     1,4% 0,7% 78,6%
18,3% 6,7% 5,9% 5,6% 24,4% 5,0% 4,8% 20,6% 0,2% 6,8% 0,6% 1,1%   0,1% 1,8% 1,0% 84,5%
17,9% 5,2% 4,1% 5,1% 27,2% 6,5% 4,1% 22,7% 0,7% 5,4% 0,7% 0,6%   0,3% 2,2% 0,2% 74,5%
17,2% 16,0% 1,7% 4,4% 18,1% 3,8% 2,2% 30,5% 0,5% 4,6% 0,6% 0,4%     0,9% 0,2% 86,2%
18,1% 9,3% 1,9% 3,3% 22,2% 2,8% 1,9% 31,8%   5,1% 1,5% 2,0% 0,1%   1,9% 1,0% 81,6%
23,6% 9,1% 5,6% 5,7% 24,2% 4,2% 3,9% 17,1% 0,1% 4,4% 1,1% 0,7%   0,1% 1,5% 1,2% 87,8%
20,4% 5,5% 6,8% 6,2% 31,0% 1,9% 2,8% 14,6% 0,1% 9,3% 0,4% 0,9% 0,1%   1,4% 1,5% 87,3%
9,4% 2,1% 1,7% 3,5% 54,0% 6,6% 3,2% 14,8% 0,1% 3,8% 0,4% 0,4%     0,5% 0,3% 67,0%
14,0% 15,4% 3,0% 9,4% 11,5% 3,1% 1,9% 28,2% 0,1% 11,0% 1,3% 0,9% 0,1%   1,2%   84,8%
29,0% 8,2% 7,0% 5,5% 21,7% 1,6% 2,6% 17,7% 0,1% 5,5% 0,6% 0,5% 0,1%   0,6% 0,9% 90,4%
18,7% 6,1% 4,8% 5,2% 24,7% 3,6% 4,5% 22,5%   8,0% 0,8% 0,8% 0,2% 0,1% 2,5% 0,2% 82,8%
17,5% 8,6% 4,4% 6,2% 19,5% 2,9% 2,6% 29,7% 0,3% 6,6% 0,4% 1,3%   0,1% 1,8%   85,6%
10,2% 7,6% 4,3% 7,8% 30,2% 3,6% 2,9% 27,5% 0,2% 4,8% 0,4% 0,2% 0,1% 0,3% 1,9% 2,1% 78,0%
13,9% 10,4% 2,5% 6,1% 16,3% 6,8% 3,9% 37,4% 0,4% 1,9% 0,2% 0,1%     2,1% 0,8% 78,3%
16,2% 6,6% 4,4% 5,7% 28,5% 5,9% 5,7% 19,5% 0,5% 5,2% 0,8% 0,7% 0,3%   2,5% 0,4% 76,3%
21,2% 8,5% 5,9% 3,8% 20,7% 2,3% 3,2% 23,9% 0,3% 8,4% 0,7% 1,0% 0,2%   1,5% 1,1% 88,9%
15,0% 7,0% 2,5% 4,7% 27,5% 3,8% 2,1% 30,7% 0,3% 3,8% 1,4% 1,0% 0,1%   1,9% 0,5% 78,9%
17,4% 9,4% 4,3% 6,3% 19,1% 3,3% 2,9% 27,0%   7,6% 1,3% 0,9% 0,5%   1,3% 0,4% 83,6%
14,4% 7,7% 2,9% 5,1% 24,9% 4,7% 2,8% 30,4% 0,4% 5,0% 1,2% 0,3% 0,1% 0,1% 1,2% 0,5% 76,9%
11,4% 15,8% 2,5% 2,8% 19,9% 3,8% 1,6% 32,1%   8,6% 0,4% 0,9% 0,2% 0,1% 1,4% 0,6% 86,3%
15,5% 7,9% 4,0% 5,1% 17,6% 2,6% 2,0% 35,8%   7,4% 1,2% 0,8% 0,1%   1,4% 0,4% 86,1%
15,9% 6,4% 9,1% 5,8% 27,5% 2,2% 1,8% 23,4% 0,2% 5,8% 1,1% 0,5%     1,3%   87,5%
16,3% 8,1% 5,3% 7,5% 21,4% 2,7% 4,0% 24,8% 0,2% 8,5% 0,3% 0,5% 0,3%   1,6% 0,6% 83,0%
16,6% 6,0% 7,8% 5,7% 20,7% 2,4% 2,5% 33,2% 0,2% 3,9% 0,5% 0,5% 0,1%   1,9% 0,7% 89,2%
19,1% 5,5% 4,7% 9,1% 21,8% 2,2% 5,6% 25,7% 0,4% 4,0% 1,3% 0,7%     1,4% 0,8% 80,2%
12,9% 12,1% 3,8% 9,3% 14,4% 4,6% 2,6% 32,9% 0,4% 4,4% 1,2% 1,4% 0,1%   1,3%   81,2%
21,6% 6,8% 6,2% 7,9% 27,4% 3,0% 3,0% 14,7% 0,2% 7,3% 0,6% 1,1% 0,1%   1,0% 1,1% 88,1%
19,9% 7,2% 4,7% 4,7% 28,2% 8,7% 5,7% 15,8% 1,6% 1,6% 1,3% 0,1% 0,4% 0,8% 2,8% 2,6%  
Hässleholm 16,7% 8,0% 4,6% 5,8% 24,1% 3,9% 3,3% 25,5% 0,3% 6,1% 0,9% 0,8% 0,1% 0,1% 1,6% 0,6% 83,5%

http://www.val.se