2018-09-12 19:23:07

Val till kommunfullmäktige - Preliminärt valresultat - Uppsala län

Preliminär röstfördelning per kommun - Uppsala län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
20,7% 11,7% 4,0% 4,2% 25,3% 4,1% 3,5% 14,6% 0,4% 11,3%   1,0% 0,6% 85,0%
10,3% 24,0% 4,0% 5,5% 28,7% 5,7% 3,0% 18,3% 0,3% 0,1% 0,2% 1,8% 0,2% 83,8%
25,9% 7,6% 3,9% 3,1% 25,9% 4,0% 2,5% 19,4% 0,2% 7,4%   1,2% 0,4% 85,9%
16,8% 9,3% 5,8% 12,7% 16,8% 5,1% 5,2% 12,1% 0,2% 15,9%   0,8% 0,4% 88,6%
13,1% 22,5% 2,9% 4,0% 29,4% 7,0% 3,2% 15,9% 0,3% 1,5%   1,3% 0,5% 85,3%
17,3% 9,6% 9,3% 7,1% 25,3% 10,7% 7,1% 9,1% 2,6% 1,8% 0,1% 0,8% 0,4% 86,4%
12,8% 6,0% 2,4% 3,0% 38,2% 5,3% 2,6% 18,4% 0,2% 11,2% 0,1% 1,7% 1,0% 85,2%
14,7% 14,7% 3,5% 6,2% 31,2% 4,0% 2,4% 15,0% 0,3% 8,1%   1,7% 0,5% 85,1%
Uppsala län 17,4% 11,2% 7,1% 6,4% 26,0% 8,3% 5,6% 11,8% 1,7% 4,5% 0,1% 1,0% 0,5% 86,0%

http://www.val.se