2018-09-12 17:50:19

Val till kommunfullmäktige - Preliminärt valresultat - Kalmar län

Preliminär röstfördelning per kommun - Kalmar län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
15,8% 13,7% 1,4% 4,1% 34,0% 3,6% 1,8% 9,6% 0,2% 15,9% 0,1% 1,0% 0,4% 86,3%
15,5% 15,5% 1,5% 3,4% 37,1% 4,0% 2,0% 13,2% 0,1% 7,5%   1,8% 0,6% 83,3%
8,5% 33,5% 1,3% 8,2% 26,8% 8,2% 1,0% 12,4% 0,1% 0,1% 0,1% 1,1% 0,7% 82,3%
11,0% 20,1% 0,4% 9,0% 32,9% 3,4% 0,6% 22,4% 0,2% 0,1%   1,1% 0,3% 81,1%
15,5% 8,0% 5,6% 5,4% 42,5% 6,1% 3,7% 12,4% 0,7% 0,2% 0,1% 1,2% 0,5% 86,8%
5,1% 39,0% 2,1% 3,1% 30,8% 3,0% 1,6% 15,2%     0,1% 0,9% 0,4% 86,2%
22,5% 18,4% 3,1% 4,0% 28,4% 5,1% 2,6% 13,7% 0,3% 1,9%   1,4% 0,5% 89,5%
10,3% 26,1% 3,2% 6,2% 29,3% 6,5% 1,1% 15,5% 0,1% 1,6% 0,2% 1,4% 0,4% 83,0%
15,6% 5,4% 10,9% 6,7% 32,9% 8,1% 1,5% 18,7% 0,1% 0,1%   1,4% 0,6% 86,0%
7,2% 23,4% 4,9% 4,5% 31,5% 3,7% 1,1% 20,7% 0,2% 2,9% 0,2% 1,1% 0,4% 85,9%
12,6% 28,1% 1,1% 9,2% 25,1% 9,1% 1,9% 11,0% 0,1% 1,6%   1,7% 0,4% 86,2%
20,2% 9,6% 4,6% 3,9% 32,2% 5,0% 2,8% 11,7% 0,1% 9,9%   1,3% 0,4% 84,4%
Kalmar län 14,8% 15,8% 4,5% 5,5% 34,1% 5,9% 2,4% 13,8% 0,3% 3,0% 0,1% 1,3% 0,5% 85,5%

http://www.val.se