2018-09-12 18:39:23

Val till kommunfullmäktige - Preliminärt valresultat - Gotlands län

Preliminär röstfördelning per kommun - Gotlands län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
15,2% 25,1% 4,6% 2,3% 26,0% 9,4% 6,2% 8,4% 2,3% 0,6% 0,1% 1,3% 0,4% 86,7%
Gotlands län 15,2% 25,1% 4,6% 2,3% 26,0% 9,4% 6,2% 8,4% 2,3% 0,6% 0,1% 1,3% 0,4% 86,7%

http://www.val.se