2018-09-13 18:45:36

Val till kommunfullmäktige - Preliminärt valresultat - Blekinge län

Preliminär röstfördelning per kommun - Blekinge län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
21,2% 9,2% 3,4% 2,9% 34,4% 4,7% 3,8% 18,4% 0,5% 1,5% 0,1% 1,5% 0,4% 85,5%
20,9% 7,5% 5,9% 5,7% 32,3% 5,6% 3,2% 18,3% 0,3% 0,2% 0,1% 1,4% 0,4% 87,1%
8,9% 14,0% 1,5% 4,3% 42,6% 5,8% 1,0% 21,8% 0,1% 0,1% 0,1% 1,3% 0,4% 81,5%
17,2% 8,7% 4,5% 2,6% 29,3% 5,0% 2,3% 25,3% 0,8% 4,2%   1,1% 0,6% 85,8%
17,4% 4,9% 2,4% 3,1% 33,0% 3,8% 1,4% 28,9% 0,5% 4,4% 0,1% 1,3% 0,7% 86,0%
Blekinge län 18,9% 8,3% 4,4% 4,2% 33,1% 5,1% 2,8% 21,1% 0,4% 1,7% 0,1% 1,4% 0,5% 85,9%

http://www.val.se