2018-09-13 11:19:36

Val till kommunfullmäktige - Preliminärt valresultat - Skåne län

Preliminär röstfördelning per kommun - Skåne län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
15,9% 4,3% 3,1% 3,1% 34,9% 3,0% 1,1% 33,4% 0,2% 1,0%   1,2% 0,3% 76,4%
13,7% 2,7% 5,3% 2,4% 30,5% 4,0% 1,8% 29,1% 0,1% 10,5%   1,5% 0,2% 85,1%
20,2% 5,0% 6,7% 1,6% 32,2% 5,9% 3,8% 23,7% 0,7% 0,3% 0,1% 1,1% 0,8% 76,4%
25,1% 14,1% 8,7% 2,0% 14,1% 0,9% 4,1% 8,5% 0,2% 22,3% 0,1% 1,3% 0,4% 86,6%
17,5% 10,8% 4,8% 2,1% 29,0% 5,6% 3,0% 26,3% 0,4% 0,4%   1,5% 0,4% 83,6%
27,0% 4,4% 5,1% 4,0% 28,4% 4,6% 5,1% 20,2% 0,5% 0,7% 0,1% 0,9% 0,6% 81,7%
16,7% 8,0% 4,6% 5,8% 24,1% 3,9% 3,3% 25,5% 0,3% 7,9% 0,1% 1,6% 0,6% 83,5%
40,1% 8,4% 7,7% 4,5% 17,9% 2,8% 6,1% 12,2% 0,2% 0,1%   1,0% 0,7% 86,1%
11,0% 11,3% 9,8% 4,0% 14,9% 3,3% 2,8% 35,4% 0,2% 7,3% 0,1% 1,1% 0,8% 84,1%
19,3% 9,9% 12,5% 3,9% 14,7% 6,2% 6,1% 22,6% 1,0% 3,8% 0,1% 1,5% 0,4% 86,1%
17,3% 7,0% 3,2% 6,1% 24,4% 3,5% 2,6% 30,4% 0,3% 5,2% 0,6% 1,4% 0,7% 78,8%
19,5% 6,0% 13,7% 4,6% 25,6% 4,2% 2,8% 23,1% 0,2% 0,4% 0,1% 1,2% 0,4% 84,0%
31,3% 7,1% 8,8% 2,7% 24,7% 2,0% 3,8% 19,2% 0,1% 0,2%   0,8% 0,5% 89,3%
6,8% 2,2% 34,3% 0,6% 27,9% 4,5% 3,1% 19,3% 0,9% 0,4%   0,9% 0,6% 79,7%
38,9% 5,8% 8,8% 3,1% 18,1% 1,9% 3,5% 9,6% 0,2% 10,2%   0,5% 0,6% 92,8%
16,4% 6,3% 13,4% 2,7% 20,4% 8,6% 9,5% 9,4% 2,9% 10,4% 0,1% 0,9% 0,4% 86,3%
20,6% 4,2% 6,0% 2,3% 31,1% 11,1% 5,4% 16,3% 1,9% 1,1% 0,1% 0,8% 0,5% 78,5%
14,7% 16,5% 2,3% 5,7% 31,8% 2,6% 1,6% 23,0%   1,8% 0,1% 1,3% 1,0% 84,0%
10,1% 8,5% 1,5% 3,0% 24,2% 1,5% 2,2% 18,8% 0,1% 30,0% 0,1% 1,4% 1,2% 76,6%
25,0% 8,1% 6,0% 3,2% 23,2% 3,6% 3,9% 17,7% 5,8% 3,6% 0,1% 1,2% 0,4% 85,0%
24,7% 9,1% 2,7% 6,6% 16,2% 3,5% 2,5% 27,8% 1,3% 5,6% 0,1% 1,5% 0,5% 83,5%
23,4% 7,5% 4,2% 1,0% 23,7% 4,3% 3,1% 26,2% 0,2% 6,4% 0,1% 1,2% 0,6% 85,5%
42,8% 5,4% 7,6% 2,3% 21,6% 2,5% 5,5% 11,1% 0,3% 0,9%   0,7% 0,4% 88,9%
11,5% 18,5% 5,5% 2,4% 21,8% 3,7% 2,4% 31,2% 2,0% 0,9%   1,3% 0,6% 83,3%
23,9% 5,1% 4,8% 3,0% 19,7% 2,3% 3,4% 27,1% 0,3% 10,6%   1,0% 0,3% 88,8%
19,2% 19,1% 2,5% 2,4% 22,6% 4,1% 3,3% 24,3% 0,4% 2,2%   2,1% 0,7% 83,3%
22,4% 5,1% 4,5% 4,8% 23,5% 2,9% 3,8% 25,3% 0,1% 7,5% 0,2% 1,4% 0,8% 83,3%
50,5% 7,5% 13,8% 2,0% 7,9% 0,6% 3,2% 13,4% 0,2% 0,9%   0,4% 0,5% 92,3%
24,2% 9,6% 5,1% 4,4% 31,6% 3,2% 4,0% 17,5% 0,3% 0,2% 0,1% 1,4% 0,7% 86,5%
18,0% 6,0% 4,9% 3,2% 32,1% 2,7% 1,6% 31,0% 0,1% 0,3%   1,1% 0,6% 77,1%
29,6% 8,6% 5,0% 4,8% 23,2% 2,8% 3,4% 17,2% 0,1% 5,2% 0,1% 1,4% 0,5% 85,3%
22,4% 8,8% 1,4% 11,0% 19,8% 1,0% 2,3% 31,5% 0,2% 1,5%   1,3% 0,8% 80,9%
42,2% 5,5% 1,3% 3,4% 21,7% 2,7% 1,9% 16,2% 0,2% 4,8% 0,1% 1,4% 0,5% 83,6%
Skåne län 22,9% 6,4% 8,1% 3,3% 25,3% 5,8% 4,6% 19,1% 1,0% 3,6% 0,1% 1,0% 0,5% 82,9%

http://www.val.se