2018-09-14 11:48:03

Val till kommunfullmäktige - Preliminärt valresultat - Västra Götalands län

Preliminär röstfördelning per kommun - Västra Götalands län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
21,1% 6,6% 4,7% 4,5% 26,2% 7,3% 3,8% 16,9% 0,2% 8,7% 0,1% 1,3% 0,6% 85,5%
15,8% 12,6% 11,1% 6,8% 27,0% 7,0% 6,1% 12,3% 0,4% 0,9% 0,1% 1,3% 0,7% 87,9%
19,2% 17,1% 3,7% 3,8% 37,2% 4,2% 1,1% 13,6% 0,1%     1,3% 0,7% 81,3%
16,3% 8,8% 4,0% 5,6% 23,0% 3,6% 4,8% 18,2% 0,2% 15,4% 0,1% 1,1% 0,4% 88,8%
20,7% 6,7% 7,4% 6,6% 30,9% 7,9% 3,6% 15,4% 0,3% 0,5% 0,1% 1,0% 0,4% 83,3%
13,1% 38,6% 2,2% 6,6% 23,4% 2,2% 0,8% 12,9% 0,1% 0,1%   1,9% 0,7% 79,3%
43,0% 12,0% 2,3% 3,0% 21,7% 4,4% 2,1% 11,3% 0,1%   0,2% 1,2% 0,6% 85,8%
16,8% 13,8% 3,3% 9,1% 31,0% 5,5% 2,7% 17,2% 0,3% 0,2% 0,1% 1,2% 0,5% 85,7%
10,1% 31,2% 5,5% 1,1% 24,3% 4,0% 1,1% 22,5% 0,1% 0,1% 0,1% 2,2% 0,8% 84,3%
38,8% 18,5% 2,7% 2,7% 19,4% 1,0% 2,8% 13,9% 0,1% 0,1% 0,1% 1,0% 0,2% 87,1%
26,9% 10,0% 3,8% 0,6% 33,2% 4,3% 1,3% 9,5% 4,1% 6,4%   1,7% 0,9% 82,4%
14,5% 4,0% 7,2% 3,3% 20,4% 12,6% 7,0% 8,3% 2,3% 20,4% 0,1% 0,8% 0,6% 81,0%
13,5% 15,3% 4,7% 6,8% 26,1% 6,7% 3,5% 11,2% 0,2% 11,9%   1,8% 0,7% 86,6%
13,8% 18,2% 10,1% 7,5% 21,4% 5,2% 1,9% 11,7% 0,5% 9,5%   1,7% 0,3% 86,5%
32,8% 10,0% 4,7% 6,2% 24,9% 5,7% 1,0% 14,4% 0,2%     1,4% 0,9% 86,6%
23,8% 7,9% 8,3% 3,8% 19,4% 4,6% 6,9% 14,2% 0,7% 10,4% 0,2% 0,7% 0,3% 88,9%
15,9% 20,4% 8,8% 4,6% 31,2% 3,5% 0,8% 14,5% 0,2% 0,1% 0,1% 1,7% 1,4% 87,8%
20,0% 7,5% 7,6% 6,1% 25,3% 5,5% 3,5% 13,4% 0,3% 10,7% 0,1% 1,0% 0,6% 89,2%
27,0% 9,9% 9,1% 6,1% 21,9% 6,2% 5,7% 13,1% 0,9% 0,2% 0,1% 1,2% 0,5% 89,7%
18,6% 9,4% 9,1% 5,3% 36,4% 6,2% 3,1% 11,2% 0,5% 0,1%   1,3% 0,6% 87,8%
13,6% 18,9% 3,0% 2,7% 26,5% 7,5% 2,0% 25,5% 0,2%   0,2% 1,6% 0,6% 81,6%
10,3% 5,9% 7,3% 1,0% 24,7% 4,9% 3,9% 14,4% 0,1% 27,6%   1,7% 1,0% 85,4%
37,4% 7,6% 3,3% 3,9% 27,4% 5,6% 2,3% 7,7% 0,2% 4,7% 0,1% 1,2% 0,9% 84,8%
17,1% 16,0% 5,3% 6,6% 28,9% 7,8% 2,5% 15,4% 0,3% 0,2% 0,1% 1,5% 0,6% 85,2%
14,1% 19,1% 2,7% 5,5% 26,2% 3,3% 2,7% 18,9% 0,1% 7,3%   1,1% 0,9% 82,5%
19,2% 12,5% 6,8% 4,9% 22,8% 5,7% 2,7% 24,8% 0,2% 0,3%   1,5% 0,5% 84,5%
23,6% 6,8% 10,6% 5,3% 24,4% 8,3% 6,3% 13,5% 0,7% 0,6% 0,2% 1,1% 0,7% 86,7%
17,0% 14,3% 8,1% 4,0% 22,8% 5,5% 6,2% 13,5% 0,3% 8,4% 0,2% 2,9% 0,9% 87,2%
26,0% 8,7% 6,4% 6,7% 20,9% 10,0% 7,1% 13,7% 0,4% 0,2% 0,1% 0,9% 0,6% 85,8%
28,1% 8,9% 3,0% 5,2% 29,7% 5,9% 3,5% 15,1% 0,2% 0,3% 0,1% 1,3% 0,6% 84,9%
24,6% 9,4% 6,8% 6,7% 29,7% 5,1% 3,8% 12,3% 0,9% 0,5% 0,1% 1,6% 1,0% 85,3%
37,4% 10,7% 7,6% 3,4% 25,6% 3,4% 2,9% 8,6% 0,2% 0,1%   1,4% 0,5% 86,7%
25,0% 6,8% 7,2% 5,3% 27,2% 5,2% 4,1% 13,2% 0,2% 5,8% 0,2% 1,3% 0,7% 87,7%
16,1% 11,1% 11,3% 6,6% 27,4% 5,1% 4,7% 14,3% 3,4%   0,1% 1,4% 1,1% 76,7%
14,7% 20,5% 3,2% 3,1% 21,6% 2,9% 2,1% 17,1% 0,1% 14,8%   1,6% 0,9% 84,2%
29,4% 19,2% 7,5% 2,4% 21,4% 4,3% 3,4% 10,8% 0,3% 1,4% 0,1% 1,3% 0,9% 84,8%
15,3% 9,1% 11,4% 9,1% 31,7% 4,0% 0,9% 18,3% 0,1% 0,1%   1,3% 0,8% 85,5%
18,1% 6,7% 6,9% 4,8% 43,3% 5,1% 2,8% 12,2% 0,1% 0,1% 0,1% 1,6% 0,5% 86,4%
19,9% 6,1% 15,1% 7,9% 21,0% 3,7% 3,8% 9,9% 0,2% 12,4%   1,2% 0,8% 88,8%
14,1% 22,3% 3,2% 6,0% 33,5% 4,0% 3,3% 13,1% 0,1% 0,3% 0,1% 2,1% 0,7% 85,6%
20,6% 5,9% 5,1% 3,4% 37,9% 6,8% 3,9% 13,1% 0,2% 3,0% 0,1% 1,1% 0,7% 84,3%
28,3% 16,3% 3,6% 1,5% 31,0% 4,6% 0,8% 13,4% 0,3% 0,2% 0,1% 1,8% 0,8% 83,3%
14,7% 6,9% 5,8% 7,1% 26,1% 7,1% 4,4% 14,3% 0,5% 13,1% 0,1% 1,3% 0,9% 84,8%
15,7% 16,1% 4,6% 4,6% 20,6% 4,9% 3,0% 12,6% 0,1% 17,7% 0,1% 1,1% 0,7% 85,2%
27,5% 10,4% 3,9% 1,7% 26,8% 4,1% 1,0% 14,5% 0,2% 10,0% 0,1% 1,5% 0,6% 83,9%
14,5% 20,8% 4,5% 13,2% 23,3% 4,7% 5,6% 13,1% 0,1% 0,1%   1,2% 0,7% 87,6%
18,5% 8,5% 5,1% 6,0% 28,1% 8,8% 3,8% 17,4% 0,2% 3,7% 0,1% 1,6% 1,0% 85,6%
10,8% 10,5% 3,6% 5,1% 44,2% 4,6% 3,6% 14,5% 0,2% 3,0% 0,1% 1,2% 0,7% 83,0%
20,8% 1,9% 8,7% 27,6% 18,4% 4,1% 7,1% 10,6% 0,2% 0,5% 0,1% 1,0% 0,3% 90,9%
Västra Götalands län 18,8% 8,2% 6,9% 5,0% 25,3% 8,3% 4,9% 12,2% 1,0% 9,4% 0,1% 1,1% 0,7% 84,2%

http://www.val.se