2018-09-12 22:19:16

Val till kommunfullmäktige - Preliminärt valresultat - Värmlands län

Preliminär röstfördelning per kommun - Värmlands län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
18,4% 12,4% 3,4% 2,8% 39,2% 6,7% 3,0% 11,9% 1,9% 0,2% 0,1% 1,5% 0,5% 82,9%
12,4% 18,8% 3,3% 4,3% 30,0% 5,5% 0,3% 12,0%   13,4% 0,1% 2,4% 0,7% 70,4%
22,7% 5,7% 2,4% 1,6% 43,1% 7,1% 1,4% 16,0%     0,1% 1,9% 0,4% 80,4%
14,6% 12,7% 2,1% 3,8% 42,5% 5,5% 2,1% 12,9% 0,2% 3,7%   1,4% 0,9% 87,0%
11,6% 9,0% 0,7% 1,1% 56,3% 3,3% 3,0% 14,8% 0,1% 0,1% 0,1% 1,2% 0,9% 83,3%
3,1% 8,5% 2,7% 0,3% 35,7% 5,1% 0,8% 7,3%   36,5% 0,1% 0,9% 0,2% 80,8%
22,0% 6,4% 8,3% 7,0% 35,7% 5,8% 5,5% 8,9% 0,1% 0,2% 0,1% 0,9% 0,3% 89,5%
19,4% 7,8% 5,6% 5,6% 29,2% 8,6% 5,7% 10,6% 0,3% 7,1% 0,1% 1,2% 0,6% 87,2%
14,9% 19,9% 4,6% 1,4% 33,2% 5,5% 4,4% 15,8% 0,1% 0,1%   1,6% 0,5% 87,2%
17,0% 16,0% 11,4% 3,2% 27,3% 8,0% 3,1% 13,7% 0,2% 0,1%   1,9% 0,7% 84,5%
2,2% 16,3% 2,2% 0,8% 63,5% 4,1% 0,3% 8,6% 1,9%   0,1% 1,2% 0,6% 80,5%
9,4% 14,8% 0,9% 3,0% 45,6% 9,3% 0,4% 10,3%   6,2%   1,1% 1,2% 83,9%
11,9% 27,0% 6,2% 2,1% 25,0% 3,5% 2,5% 12,4% 0,1% 9,2% 0,1% 1,9% 0,6% 85,3%
11,0% 30,3% 2,1% 2,5% 22,3% 2,5% 1,8% 18,2% 0,1% 9,1%   1,5% 0,2% 82,8%
15,7% 16,1% 4,3% 2,5% 37,3% 7,5% 1,6% 14,7% 0,1% 0,3%   1,8% 0,8% 80,3%
8,9% 15,7% 5,3% 19,6% 35,3% 1,9% 2,2% 10,8% 0,1% 0,2% 0,1% 1,4% 0,3% 76,5%
Värmlands län 16,2% 12,8% 5,1% 4,3% 33,4% 6,6% 3,6% 12,1% 0,4% 5,5% 0,1% 1,4% 0,6% 84,4%

http://www.val.se