2018-09-13 11:09:37

Val till kommunfullmäktige - Preliminärt valresultat - Västmanlands län

Preliminär röstfördelning per kommun - Västmanlands län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
25,5% 5,6% 6,7% 3,7% 33,8% 5,3% 2,8% 14,1% 0,1% 2,4% 0,1% 1,6% 0,6% 84,1%
12,3% 1,5% 2,9% 0,8% 42,2% 19,2% 0,9% 15,8% 0,1% 4,3%   1,4% 0,9% 80,6%
17,2% 5,7% 7,1% 4,2% 39,1% 8,7% 2,6% 14,8% 0,2% 0,5%   1,3% 0,4% 82,5%
17,1% 13,8% 4,7% 3,6% 35,6% 4,8% 1,6% 17,8% 0,1% 0,8%   1,7% 0,6% 85,4%
15,5% 8,8% 4,2% 5,0% 35,9% 7,4% 1,9% 20,9% 0,2% 0,1%   1,2% 0,6% 82,6%
7,9% 4,7% 4,9% 1,7% 40,7% 10,5% 1,4% 9,8% 0,1% 18,4% 0,1% 2,3% 1,0% 84,1%
10,9% 20,3% 3,5% 3,3% 28,5% 4,4% 2,0% 16,0% 1,4% 9,7% 0,1% 1,4% 1,1% 85,8%
5,6% 5,0% 21,6% 1,4% 41,0% 5,0% 0,8% 19,2% 0,2% 0,1%   1,2% 1,2% 83,0%
19,3% 7,7% 3,5% 2,7% 34,1% 8,9% 1,7% 21,8% 0,2% 0,3%   1,7% 0,5% 81,5%
23,4% 6,2% 11,2% 5,0% 28,6% 7,9% 3,5% 13,4% 0,5% 0,5% 0,1% 1,0% 0,5% 84,1%
Västmanlands län 19,8% 7,6% 8,5% 4,3% 31,7% 7,9% 2,8% 15,0% 0,5% 1,9% 0,1% 1,2% 0,6% 83,7%

http://www.val.se