2018-09-12 18:53:47

Val till kommunfullmäktige - Preliminärt valresultat - Västernorrlands län

Preliminär röstfördelning per kommun - Västernorrlands län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
18,0% 12,0% 4,1% 3,7% 32,2% 9,6% 6,4% 11,7% 1,7% 0,7% 0,1% 1,5% 0,5% 85,3%
7,5% 19,6% 2,2% 3,0% 38,1% 14,2% 1,7% 12,4% 0,4% 0,9% 0,1% 1,4% 1,0% 83,5%
5,4% 19,6% 0,8% 1,3% 34,0% 11,9% 1,0% 7,2% 0,2% 18,6% 0,1% 0,7% 0,1% 83,8%
18,2% 7,6% 6,1% 4,8% 38,9% 6,8% 2,9% 11,9% 0,8% 1,8% 0,1% 1,1% 0,5% 85,7%
9,7% 7,0% 3,7% 3,5% 44,9% 7,1% 1,6% 13,3% 0,2% 9,0%   0,8% 0,6% 85,7%
12,5% 6,5% 0,6% 2,9% 45,9% 4,2% 0,2% 12,9% 0,1% 14,3% 0,2% 0,9% 0,7% 83,5%
11,5% 19,3% 2,6% 7,4% 40,5% 7,1% 1,9% 7,1% 0,1% 2,6%   1,3% 0,5% 86,7%
Västernorrlands län 14,0% 12,5% 4,0% 4,7% 38,8% 8,0% 2,6% 10,6% 0,6% 4,1% 0,1% 1,1% 0,5% 85,5%

http://www.val.se