2018-09-13 07:54:09

Val till kommunfullmäktige - Preliminärt valresultat - Jämtlands län

Preliminär röstfördelning per kommun - Jämtlands län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
22,3% 17,3% 0,8% 1,9% 40,6% 5,3% 0,6% 11,1% 0,1%     1,4% 0,3% 83,2%
10,7% 36,0% 0,5% 1,0% 35,1% 4,5% 1,9% 8,0%   2,4% 0,1% 2,0% 0,5% 81,5%
12,8% 20,7% 4,0% 2,0% 33,4% 6,4% 0,7% 5,1% 0,2% 14,7%   1,6% 0,5% 81,4%
12,8% 28,6% 1,2% 3,3% 31,0% 8,1% 2,6% 9,2% 0,1% 3,1% 0,2% 1,7% 0,4% 86,3%
1,5% 30,2% 0,4% 3,9% 35,6% 3,4% 0,3% 11,0% 0,1% 13,5% 0,1% 1,7% 0,8% 82,9%
10,7% 19,1% 0,5% 0,9% 45,2% 6,7% 1,3% 10,3% 0,1% 5,2%   1,7% 0,7% 81,3%
11,5% 27,5% 1,0% 2,4% 21,5% 3,0% 8,7% 5,6% 0,1% 18,7% 0,1% 1,1% 0,5% 85,8%
15,5% 22,3% 5,4% 5,7% 29,6% 8,2% 4,6% 7,8% 0,8% 0,1% 0,1% 1,3% 0,4% 85,8%
Jämtlands län 13,8% 23,7% 3,3% 3,9% 31,8% 6,9% 3,6% 8,1% 0,5% 4,3% 0,1% 1,5% 0,5% 84,6%

http://www.val.se