2018-09-13 14:51:09

Val till kommunfullmäktige - Preliminärt valresultat - Västerbottens län

Preliminär röstfördelning per kommun - Västerbottens län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
24,4% 18,7% 7,6% 5,2% 31,4% 2,8% 0,4% 9,5% 0,1%   0,1% 0,7%   83,7%
0,7% 18,3% 16,3% 2,8% 32,5% 4,8% 0,4% 5,4% 0,3% 18,5% 0,1% 5,9% 1,2% 83,2%
18,7% 6,0% 7,8% 17,6% 35,2% 7,2% 1,1% 6,0% 0,2% 0,2% 0,1% 1,6% 0,4% 82,4%
1,3% 3,7% 11,2% 0,9% 30,9% 32,6%   3,4%   15,9%   1,7% 0,9% 82,3%
5,8% 42,5% 3,6% 4,2% 21,0% 6,8% 0,3% 8,2% 0,1% 7,4% 0,1% 1,1% 0,6% 84,0%
1,2% 9,2% 8,1% 25,8% 45,2% 7,9% 0,2% 2,3% 0,1%     1,6% 0,3% 81,0%
4,8% 30,8% 1,5% 3,6% 47,6% 4,7% 0,8% 4,7% 0,2% 1,4% 0,1% 1,1% 1,0% 84,9%
14,1% 10,2% 6,6% 3,7% 44,3% 8,6% 3,5% 8,0% 0,3% 0,7%   1,4% 0,4% 86,1%
6,8% 14,1% 0,3% 0,4% 38,1% 36,5% 0,4% 3,2% 0,1% 0,2% 0,2% 3,6% 0,6% 77,4%
6,1% 31,4% 6,0% 5,8% 24,4% 12,4% 0,7% 9,2% 0,2% 3,7% 0,1% 1,7% 0,6% 81,5%
17,3% 10,0% 5,8% 3,8% 30,3% 16,3% 5,4% 5,3% 2,1% 3,8% 0,1% 1,0% 0,8% 87,0%
3,1% 29,3% 0,3% 10,9% 36,3% 6,0% 0,3% 5,1% 4,0% 4,8% 0,1% 2,0% 0,6% 82,6%
17,6% 21,0% 0,4% 7,2% 38,9% 5,6% 0,6% 8,3% 0,1%   0,6% 1,5% 0,6% 82,1%
9,6% 26,5% 3,0% 5,8% 30,7% 12,9% 4,0% 7,1% 0,3% 0,2%   1,0% 0,5% 85,2%
1,4% 28,6% 3,3% 1,9% 37,4% 6,8% 0,3% 2,4% 0,2% 17,6%   2,3% 1,0% 81,2%
Västerbottens län 14,3% 13,2% 5,7% 5,0% 35,1% 12,5% 3,8% 6,3% 1,2% 2,9% 0,1% 1,3% 0,7% 85,7%

http://www.val.se