2018-09-12 13:02:31

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Preliminärt valresultat - kommun Vara

Samtliga 9 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

26,4%
12,2%
4,0%
6,4%
26,1%
5,2%
1,5%
17,0%
0,3%
1,0%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 83,1%
+0,6
2014: 82,5%

Preliminär röstfördelning - kommun Vara

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 2670 26,4% -227 -2,4 2897 28,8%
C Centerpartiet 1230 12,2% +19 +0,1 1211 12,0%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 404 4,0% +14 +0,1 390 3,9%
KD Kristdemokraterna 644 6,4% +207 +2,0 437 4,3%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2634 26,1% -566 -5,7 3200 31,8%
V Vänsterpartiet 524 5,2% +15 +0,1 509 5,1%
MP Miljöpartiet de gröna 153 1,5% -171 -1,7 324 3,2%
SD Sverigedemokraterna 1721 17,0% +699 +6,9 1022 10,2%
FI Feministiskt initiativ 33 0,3% +21 +0,2 12 0,1%
ÖVR Övriga anmälda partier 97 1,0% +34 +0,3 63 0,6%
  Giltiga röster 10110 100,0% +45   10065 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 23 0,2% +23 +0,2    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 315 3,0% +15 +0,1 300 2,9%
OG Ogiltiga röster - övriga 32 0,3% +27 +0,3 5  
VDT Valdeltagande 10480 83,1% +110 +0,6 10370 82,5%
  Antal röstberättigade 12616   +43   12573  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - Vara Preliminärt valresultat

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
25,1% 14,5% 4,1% 6,6% 25,2% 5,0% 1,3% 16,3% 0,3% 1,6%   3,4% 0,3% 83,8%
22,0% 11,1% 5,8% 6,5% 25,7% 6,1% 2,0% 19,4% 0,2% 1,1% 0,2% 2,7% 0,2% 78,6%
25,1% 13,9% 4,3% 10,2% 18,7% 4,3% 1,0% 21,7% 0,3% 0,5% 0,6% 3,8% 0,2% 85,2%
26,8% 11,4% 3,2% 6,3% 25,8% 4,7% 1,4% 18,3% 1,0% 1,0%   2,8% 0,3% 80,7%
22,9% 13,7% 3,7% 5,7% 24,9% 4,5% 1,2% 22,2% 0,2% 1,0%   2,2%   82,8%
35,7% 8,8% 4,1% 6,3% 26,8% 6,2% 1,4% 9,7% 0,2% 0,9% 0,1% 3,2% 0,2% 84,3%
26,3% 10,1% 3,4% 5,1% 32,1% 5,1% 1,8% 15,0% 0,2% 0,9% 0,1% 3,7% 1,0% 78,3%
24,3% 16,3% 3,4% 6,0% 25,2% 4,4% 1,5% 18,1% 0,2% 0,6% 0,7% 2,2% 0,1% 79,7%
27,0% 10,3% 3,9% 4,4% 28,9% 8,3% 2,0% 12,7% 1,0% 1,5%   3,3%    
Vara 26,4% 12,2% 4,0% 6,4% 26,1% 5,2% 1,5% 17,0% 0,3% 1,0% 0,2% 3,0% 0,3% 83,1%

http://www.val.se