2018-09-13 10:05:39

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Preliminärt valresultat

Samtliga 195 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

14,3%
9,6%
4,6%
6,4%
34,6%
6,9%
3,0%
12,2%
0,5%
7,9%
0,2%
M C L KD S V MP SD FI SjvV ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 83,9%
+1,2
2014: 82,7%

Preliminär mandatfördelning - Värmlands län

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 12 -2 14
C Centerpartiet 8 +1 7
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 4   4
KD Kristdemokraterna 5 +1 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 28 -3 31
V Vänsterpartiet 6 +1 5
MP Miljöpartiet de gröna 2 -2 4
SD Sverigedemokraterna 10 +3 7
FI Feministiskt initiativ      
SjvV Sjukvårdspartiet i Värmland 6 +1 5
Totalt 81   81

Preliminär röstfördelning - Värmlands län

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 26103 14,3% -2512 -1,6 28615 16,0%
C Centerpartiet 17444 9,6% +2054 +1,0 15390 8,6%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 8355 4,6% +312 +0,1 8043 4,5%
KD Kristdemokraterna 11612 6,4% +3517 +1,9 8095 4,5%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 63088 34,6% -8918 -5,6 72006 40,2%
V Vänsterpartiet 12502 6,9% +2125 +1,1 10377 5,8%
MP Miljöpartiet de gröna 5539 3,0% -3540 -2,0 9079 5,1%
SD Sverigedemokraterna 22259 12,2% +7268 +3,8 14991 8,4%
FI Feministiskt initiativ 834 0,5% +528 +0,3 306 0,2%
SjvV Sjukvårdspartiet i Värmland 14317 7,9% +2936 +1,5 11381 6,3%
ÖVR Övriga anmälda partier 289 0,2% -708 -0,4 997 0,6%
  Giltiga röster 182342 100,0% +3062   179280 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 100 0,1% +100 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 3729 2,0% +137   3592 2,0%
OG Ogiltiga röster - övriga 700 0,4% +657 +0,4 43  
VDT Valdeltagande 186871 83,9% +3956 +1,2 182915 82,7%
  Antal röstberättigade 222709   +1466   221243  

Preliminär röstfördelning per kommun - Värmlands län

Område M C L KD S V MP SD FI SjvV ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
14,5% 10,0% 3,4% 4,7% 36,8% 8,0% 3,3% 12,3% 1,1% 5,7% 0,2% 0,1% 2,2% 0,4% 82,3%
12,6% 12,2% 3,2% 6,5% 35,5% 5,4% 1,1% 14,6% 0,4% 8,5%   0,1% 3,6% 0,2% 69,8%
13,7% 4,8% 2,3% 3,6% 44,1% 7,0% 1,4% 17,1% 0,3% 5,7%   0,1% 3,2% 0,2% 80,0%
11,6% 8,2% 2,6% 6,8% 41,1% 6,4% 1,8% 14,3% 0,4% 6,7%     2,1% 0,5% 86,7%
11,3% 7,1% 2,1% 5,1% 44,7% 4,9% 2,1% 15,6% 0,2% 6,7% 0,1% 0,1% 1,8% 0,4% 82,5%
6,5% 10,0% 2,7% 4,1% 48,8% 8,0% 1,3% 11,7% 0,3% 6,5% 0,1% 0,1% 1,8% 0,1% 79,8%
18,8% 6,1% 6,5% 7,6% 37,1% 5,7% 3,3% 8,7% 0,3% 5,7% 0,3%   1,2% 0,2% 89,2%
17,1% 7,3% 5,3% 7,4% 32,5% 8,4% 4,4% 9,9% 0,5% 7,0% 0,2% 0,1% 1,5% 0,4% 87,0%
13,8% 10,8% 4,4% 6,0% 33,8% 5,6% 3,5% 14,8% 0,2% 7,0% 0,1% 0,1% 2,2% 0,2% 86,7%
13,3% 13,3% 6,9% 4,7% 29,2% 7,4% 2,5% 12,8% 0,3% 9,3% 0,1%   2,2% 0,5% 84,4%
7,3% 7,6% 3,4% 3,1% 57,8% 4,8% 1,1% 9,8% 1,2% 3,9%   0,1% 1,9% 0,2% 80,4%
9,4% 9,5% 2,7% 5,5% 41,7% 7,2% 1,1% 13,0% 0,2% 8,4% 1,4%   1,2% 0,9% 83,0%
13,5% 18,3% 5,3% 6,1% 28,7% 4,5% 2,7% 13,1% 0,4% 7,2% 0,1% 0,1% 3,1% 0,4% 84,6%
11,8% 13,6% 2,1% 4,0% 22,5% 2,9% 1,7% 17,2% 0,2% 23,8% 0,1%   2,2% 0,2% 82,3%
13,0% 12,6% 3,1% 4,5% 36,5% 6,4% 1,6% 14,2% 0,2% 7,5% 0,3%   2,2% 0,4% 79,8%
10,0% 11,0% 7,7% 17,8% 27,5% 3,0% 1,8% 13,9% 0,2% 6,9% 0,2%   3,3% 0,4% 75,1%
Värmlands län 14,3% 9,6% 4,6% 6,4% 34,6% 6,9% 3,0% 12,2% 0,5% 7,9% 0,2% 0,1% 2,0% 0,4% 83,9%

http://www.val.se