2018-09-13 16:23:18

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Preliminärt valresultat

Samtliga 183 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

18,9%
11,4%
3,6%
7,1%
28,6%
7,6%
3,1%
12,1%
0,2%
7,1%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
M C L KD S V MP SD FI dsp KrVP MPPS NMR ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 84,9%
+1,4
2014: 83,5%

Preliminär mandatfördelning - Dalarnas län

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 16   16
C Centerpartiet 9 -1 10
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3   3
KD Kristdemokraterna 6 +3 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 24 -5 29
V Vänsterpartiet 6   6
MP Miljöpartiet de gröna 3 -1 4
SD Sverigedemokraterna 10 +2 8
FI Feministiskt initiativ      
dsp Dalarnas Sjukvårdsparti 6 +2 4
KrVP Kristna Värdepartiet      
MPPS Medborgarnas Politiska Parti i Sverige      
NMR Nordiska motståndsrörelsen      
Totalt 83   83

Preliminär röstfördelning - Dalarnas län

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 35189 18,9% +1097 +0,1 34092 18,8%
C Centerpartiet 21175 11,4% +2122 +0,9 19053 10,5%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 6792 3,6% -919 -0,6 7711 4,3%
KD Kristdemokraterna 13129 7,1% +5524 +2,9 7605 4,2%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 53264 28,6% -8756 -5,6 62020 34,2%
V Vänsterpartiet 14185 7,6% +937 +0,3 13248 7,3%
MP Miljöpartiet de gröna 5751 3,1% -3875 -2,2 9626 5,3%
SD Sverigedemokraterna 22480 12,1% +3967 +1,9 18513 10,2%
FI Feministiskt initiativ 323 0,2% +40   283 0,2%
dsp Dalarnas Sjukvårdsparti 13167 7,1% +4902 +2,5 8265 4,6%
KrVP Kristna Värdepartiet 51   +51      
MPPS Medborgarnas Politiska Parti i Sverige 235 0,1% +235 +0,1    
NMR Nordiska motståndsrörelsen 261 0,1% +261 +0,1    
ÖVR Övriga anmälda partier 207 0,1% -663 -0,4 870 0,5%
  Giltiga röster 186209 100,0% +4923   181286 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 140 0,1% +140 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 3945 2,1% -824 -0,5 4769 2,6%
OG Ogiltiga röster - övriga 724 0,4% +666 +0,3 58  
VDT Valdeltagande 191018 84,9% +4905 +1,4 186113 83,5%
  Antal röstberättigade 224905   +2093   222812  

Preliminär röstfördelning per kommun - Dalarnas län

Område M C L KD S V MP SD FI dsp KrVP MPPS NMR ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
21,6% 6,3% 3,7% 4,7% 36,5% 6,0% 1,8% 13,4% 0,2% 5,7% 0,1%   0,1% 0,1% 0,1% 1,9% 0,4% 83,0%
19,3% 8,4% 4,3% 5,9% 30,5% 8,1% 4,1% 13,8% 0,2% 4,4%   0,7% 0,2% 0,1%   1,4% 0,4% 85,1%
22,9% 12,8% 5,1% 5,9% 24,8% 10,1% 4,4% 9,2%   4,5%     0,1% 0,1% 0,1% 1,7% 0,3% 86,6%
14,7% 18,0% 3,7% 12,3% 24,2% 5,3% 2,6% 11,7% 0,3% 7,0%     0,1% 0,1% 0,1% 2,7% 0,2% 87,4%
17,9% 11,0% 3,2% 6,6% 29,8% 7,5% 2,5% 13,8% 0,3% 7,1% 0,1%   0,1% 0,1% 0,1% 2,3% 0,6% 82,4%
19,8% 14,9% 3,5% 12,2% 22,7% 7,7% 2,7% 8,4% 0,2% 7,7%     0,1% 0,1% 0,1% 2,6% 0,3% 87,2%
18,7% 7,2% 2,8% 4,6% 31,5% 8,7% 3,7% 15,0% 0,2% 6,7%     0,7% 0,1% 0,1% 2,0% 0,5% 83,9%
22,0% 9,4% 3,5% 6,3% 29,1% 6,1% 1,3% 14,0% 0,2% 7,9%     0,1% 0,1% 0,1% 2,6% 0,6% 83,2%
13,4% 14,8% 2,5% 10,8% 25,0% 5,7% 2,2% 9,7% 0,2% 15,5%     0,1% 0,1% 0,1% 2,1% 0,4% 83,1%
10,2% 16,1% 2,6% 9,4% 26,0% 7,6% 2,8% 12,9% 0,3% 12,0%     0,1% 0,1% 0,2% 3,3% 0,3% 83,9%
20,1% 14,8% 2,6% 7,6% 23,3% 5,1% 2,0% 13,2% 0,1% 11,0%     0,1% 0,1%   2,3% 0,3% 84,8%
15,9% 7,6% 2,3% 4,7% 38,7% 7,1% 2,3% 13,8% 0,1% 7,2% 0,1%     0,1%   2,0% 0,3% 85,0%
19,2% 14,6% 3,2% 6,4% 29,5% 6,2% 2,0% 12,1% 0,1% 6,3%     0,1% 0,2% 0,1% 2,8% 0,4% 86,9%
11,1% 16,3% 2,2% 16,6% 26,4% 6,9% 1,3% 11,0% 0,2% 7,9%       0,2% 0,1% 3,9% 0,6% 84,1%
10,2% 13,7% 1,5% 5,3% 34,4% 3,6% 1,5% 14,0% 0,1% 15,5%       0,1% 0,1% 3,0% 0,4% 83,5%
Dalarnas län 18,9% 11,4% 3,6% 7,1% 28,6% 7,6% 3,1% 12,1% 0,2% 7,1%   0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 2,1% 0,4% 84,9%

http://www.val.se