2018-09-12 20:15:07

Val till riksdagen - Preliminärt valresultat - kommun Järfälla

Samtliga 39 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

24,0%
6,3%
6,0%
6,3%
27,6%
8,8%
4,6%
15,0%
0,3%
1,1%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 86,3%
+0,8
2014: 85,5%

Preliminär röstfördelning - kommun Järfälla

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 10877 24,0% -1352 -5,0 12229 29,0%
C Centerpartiet 2872 6,3% +1178 +2,3 1694 4,0%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2744 6,0% +158 -0,1 2586 6,1%
KD Kristdemokraterna 2860 6,3% +750 +1,3 2110 5,0%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 12549 27,6% +500 -0,9 12049 28,6%
V Vänsterpartiet 3975 8,8% +1486 +2,9 2489 5,9%
MP Miljöpartiet de gröna 2068 4,6% -1200 -3,2 3268 7,7%
SD Sverigedemokraterna 6801 15,0% +2484 +4,8 4317 10,2%
FI Feministiskt initiativ 152 0,3% -855 -2,1 1007 2,4%
ÖVR Övriga anmälda partier 494 1,1% +43   451 1,1%
  Giltiga röster 45392 100,0% +3192   42200 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 29 0,1% +29 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 236 0,5% -29 -0,1 265 0,6%
OG Ogiltiga röster - övriga 294 0,6% +282 +0,6 12  
VDT Valdeltagande 45951 86,3% +3474 +0,8 42477 85,5%
  Antal röstberättigade 53230   +3569   49661  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Järfälla

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
19,6% 5,5% 6,0% 4,2% 30,1% 9,6% 6,1% 17,8% 0,3% 0,8%   0,6% 0,4% 84,5%
30,4% 8,0% 7,4% 8,3% 19,2% 6,0% 5,0% 14,3% 0,1% 1,1%   0,4% 0,1% 87,5%
35,4% 7,5% 8,4% 6,9% 14,0% 4,7% 5,0% 16,7% 0,2% 1,3% 0,1% 0,2% 0,3% 88,6%
36,6% 9,9% 5,8% 5,2% 19,5% 4,3% 4,9% 12,7% 0,2% 0,9% 0,2% 0,4% 0,4% 88,7%
30,4% 7,7% 6,2% 5,8% 26,7% 5,1% 3,8% 12,9% 0,5% 1,0%   0,5% 0,5% 86,4%
30,5% 7,4% 6,9% 6,6% 25,5% 4,5% 3,7% 14,5% 0,2% 0,4% 0,1% 0,6% 0,4% 85,3%
27,6% 8,0% 6,7% 5,7% 24,4% 5,4% 4,7% 15,8% 0,8% 0,9%   0,2% 0,1% 87,3%
26,0% 6,4% 7,2% 6,6% 25,9% 6,0% 4,6% 15,8% 0,6% 0,8%   0,1% 0,1% 88,8%
28,8% 5,8% 7,1% 7,5% 22,0% 5,7% 4,5% 17,6%   1,0%   0,3% 0,2% 89,1%
27,5% 4,9% 6,9% 7,2% 28,7% 5,1% 3,0% 15,7% 0,1% 0,8%   0,5% 0,2% 87,0%
27,3% 5,4% 7,7% 7,7% 24,2% 5,3% 3,8% 17,8% 0,4% 0,5%   0,4% 1,3% 87,2%
31,1% 8,2% 9,4% 8,0% 21,5% 3,6% 4,3% 13,2% 0,1% 0,6%   0,4% 0,2% 91,6%
20,1% 4,8% 3,4% 5,3% 32,7% 7,3% 4,2% 19,7% 0,7% 1,8%   1,4% 0,5% 80,7%
30,0% 7,9% 6,6% 7,0% 25,9% 4,9% 3,9% 13,0% 0,1% 0,8%   0,4% 0,5% 89,0%
31,7% 8,5% 10,0% 9,5% 17,5% 4,2% 3,9% 13,6% 0,1% 1,0%   0,4% 0,5% 87,6%
21,2% 6,0% 4,9% 6,9% 30,0% 10,2% 4,5% 15,1% 0,2% 1,0%   1,2% 0,7% 79,9%
22,8% 6,1% 6,2% 5,0% 29,3% 8,8% 4,6% 15,7% 0,3% 1,2%   0,8% 0,2% 80,9%
28,4% 9,6% 9,4% 7,4% 19,1% 5,5% 6,4% 13,2% 0,1% 0,9%   0,4% 0,2% 89,6%
11,4% 4,0% 3,6% 4,4% 42,8% 15,6% 3,9% 13,2% 0,3% 0,9% 0,1% 0,4% 0,7% 66,1%
6,8% 1,8% 3,9% 4,7% 43,9% 20,6% 4,3% 12,5% 0,5% 0,9% 0,4% 0,9% 1,1% 67,5%
11,3% 2,9% 2,9% 4,4% 41,1% 22,6% 2,4% 10,0% 0,8% 1,6%   0,2% 2,5% 65,0%
14,5% 4,2% 3,9% 6,1% 34,5% 13,6% 3,3% 18,0% 0,6% 1,3% 0,3% 0,6% 0,8% 75,3%
14,6% 5,7% 3,3% 5,2% 36,2% 14,5% 3,3% 15,5% 0,5% 1,1%   0,6% 0,9% 70,9%
15,2% 5,1% 4,0% 6,3% 34,3% 15,7% 3,4% 14,7% 0,5% 0,8% 0,8% 0,4%   70,0%
12,2% 2,5% 2,7% 3,4% 41,6% 14,5% 2,9% 18,2% 0,2% 1,8%   0,6% 1,6% 75,3%
15,5% 5,3% 3,8% 8,8% 35,2% 13,3% 3,5% 12,3% 0,6% 1,7% 0,3% 0,5% 0,1% 73,2%
19,4% 4,5% 3,3% 6,6% 30,6% 14,9% 3,5% 14,9% 0,3% 1,9%   0,7% 0,3% 83,5%
24,9% 7,7% 7,6% 7,2% 24,3% 10,1% 5,2% 11,8% 0,3% 0,9%   0,4% 0,8% 89,3%
30,1% 6,8% 5,8% 8,7% 21,6% 7,5% 3,8% 14,1% 0,3% 1,2% 0,1% 0,6% 0,2% 86,8%
29,4% 6,8% 6,7% 9,7% 21,7% 4,1% 7,1% 13,4% 0,4% 0,6% 0,3% 0,4% 0,4% 91,2%
18,9% 3,6% 5,3% 4,8% 33,9% 9,0% 4,8% 18,1% 0,2% 1,2% 0,1% 0,7% 0,4% 84,7%
19,9% 6,2% 6,2% 5,2% 25,5% 9,0% 7,9% 17,8% 0,1% 2,2%   0,9% 0,3% 82,2%
16,5% 4,3% 4,9% 5,0% 33,7% 11,6% 4,6% 17,4% 0,3% 1,7% 0,2% 0,7% 0,8% 79,9%
16,8% 4,7% 4,6% 3,9% 35,8% 12,3% 5,7% 15,6% 0,3% 0,4%   0,6% 0,3% 76,6%
23,6% 5,2% 6,3% 6,4% 26,7% 8,2% 4,3% 17,5% 0,3% 1,3% 0,1% 0,7% 0,7% 83,5%
30,8% 7,5% 7,4% 6,3% 18,2% 4,3% 5,1% 19,0% 0,3% 1,0%   0,3% 0,5% 86,8%
25,4% 9,4% 7,0% 5,6% 23,7% 11,1% 5,3% 10,9% 0,5% 1,0%   0,2% 0,2% 82,8%
24,2% 8,5% 5,9% 4,5% 30,2% 10,6% 4,9% 10,1% 0,6% 0,5%   0,3% 1,1% 81,4%
21,6% 6,7% 4,7% 5,2% 29,6% 12,8% 5,4% 11,8% 0,5% 1,6%   0,4% 3,6%  
Järfälla 24,0% 6,3% 6,0% 6,3% 27,6% 8,8% 4,6% 15,0% 0,3% 1,1% 0,1% 0,5% 0,6% 86,3%

http://www.val.se