2018-09-12 17:58:11

Val till riksdagen - Preliminärt valresultat - kommun Ekerö

Samtliga 16 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

28,1%
11,3%
7,6%
7,9%
17,2%
4,7%
5,7%
16,2%
0,3%
1,0%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 92,2%
+1,5
2014: 90,7%

Preliminär röstfördelning - kommun Ekerö

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 4996 28,1% -1617 -10,7 6613 38,9%
C Centerpartiet 2002 11,3% +794 +4,2 1208 7,1%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1359 7,6% +109 +0,3 1250 7,3%
KD Kristdemokraterna 1398 7,9% +330 +1,6 1068 6,3%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3051 17,2% +317 +1,1 2734 16,1%
V Vänsterpartiet 843 4,7% +301 +1,6 542 3,2%
MP Miljöpartiet de gröna 1014 5,7% -390 -2,5 1404 8,3%
SD Sverigedemokraterna 2871 16,2% +1281 +6,8 1590 9,3%
FI Feministiskt initiativ 61 0,3% -426 -2,5 487 2,9%
ÖVR Övriga anmälda partier 171 1,0% +54 +0,3 117 0,7%
  Giltiga röster 17766 100,0% +753   17013 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 4   +4      
BLANK Ogiltiga röster - blanka 111 0,6% -17 -0,1 128 0,7%
OG Ogiltiga röster - övriga 67 0,4% +50 +0,3 17 0,1%
VDT Valdeltagande 17948 92,2% +790 +1,5 17158 90,7%
  Antal röstberättigade 19472   +558   18914  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Ekerö

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
20,8% 9,9% 3,9% 9,6% 18,8% 6,6% 3,7% 25,0% 0,7% 0,9%   0,9% 0,7% 86,4%
27,8% 11,7% 10,1% 6,6% 18,2% 4,5% 4,9% 14,3% 0,3% 1,4%   0,3%   88,3%
22,1% 8,7% 7,3% 7,7% 23,2% 6,8% 6,5% 15,8% 0,4% 1,5%   0,7% 0,1% 86,7%
28,4% 9,6% 8,3% 8,4% 19,8% 4,2% 6,5% 14,0% 0,4% 0,5%   0,9% 0,5% 91,5%
35,0% 14,0% 10,6% 8,4% 14,7% 1,6% 5,3% 9,8% 0,1% 0,5%   0,3% 0,3% 91,9%
31,8% 10,1% 9,6% 8,3% 16,9% 3,6% 5,1% 13,1% 0,5% 0,8%   0,6% 0,3% 89,6%
31,8% 12,4% 7,8% 9,4% 14,6% 3,5% 6,1% 13,4% 0,1% 0,9%   0,3% 0,6% 91,0%
32,5% 12,4% 5,7% 7,9% 13,4% 4,4% 6,4% 16,5% 0,2% 0,8% 0,1% 0,8% 0,9% 88,7%
23,4% 12,3% 5,6% 8,1% 16,5% 6,6% 4,0% 22,2% 0,4% 0,9% 0,1% 0,8% 0,5% 89,6%
23,2% 10,8% 5,7% 7,4% 19,8% 6,6% 5,7% 19,7% 0,5% 0,8% 0,1% 0,8% 0,9% 87,3%
27,8% 9,8% 6,4% 6,6% 17,8% 5,7% 6,1% 17,9% 0,4% 1,3%   0,6% 0,1% 89,3%
26,3% 9,5% 6,8% 8,4% 18,9% 4,4% 4,9% 19,1% 0,1% 1,5%   0,3% 0,4% 87,1%
27,1% 11,4% 7,1% 8,5% 16,0% 5,7% 5,7% 16,7% 0,8% 1,2% 0,1% 0,7%   89,8%
23,9% 12,4% 9,1% 7,3% 16,1% 6,8% 8,8% 14,0% 0,2% 1,4%   0,6% 0,5% 85,6%
26,7% 13,1% 4,4% 6,1% 14,8% 4,5% 3,9% 25,9% 0,7%     1,0% 0,2% 85,6%
26,9% 12,4% 8,5% 6,0% 15,0% 5,9% 8,6% 15,6% 0,7% 0,5%   1,3% 0,3%  
Ekerö 28,1% 11,3% 7,6% 7,9% 17,2% 4,7% 5,7% 16,2% 0,3% 1,0%   0,6% 0,4% 92,2%

http://www.val.se