2018-09-12 15:27:06

Val till riksdagen - Preliminärt valresultat - kommun Vänersborg

Samtliga 24 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

16,2%
7,4%
4,5%
6,5%
31,6%
6,9%
3,6%
22,1%
0,3%
1,0%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 87,8%
+1,4
2014: 86,4%

Preliminär röstfördelning - kommun Vänersborg

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 4064 16,2% -336 -1,6 4400 17,8%
C Centerpartiet 1847 7,4% +241 +0,9 1606 6,5%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1121 4,5% -76 -0,4 1197 4,8%
KD Kristdemokraterna 1638 6,5% +534 +2,1 1104 4,5%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7931 31,6% -648 -3,1 8579 34,7%
V Vänsterpartiet 1721 6,9% +65 +0,2 1656 6,7%
MP Miljöpartiet de gröna 895 3,6% -636 -2,6 1531 6,2%
SD Sverigedemokraterna 5551 22,1% +1608 +6,2 3943 15,9%
FI Feministiskt initiativ 83 0,3% -406 -1,6 489 2,0%
ÖVR Övriga anmälda partier 250 1,0% +30 +0,1 220 0,9%
  Giltiga röster 25101 100,0% +376   24725 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 15 0,1% +15 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 249 1,0% -41 -0,2 290 1,2%
OG Ogiltiga röster - övriga 173 0,7% +163 +0,6 10  
VDT Valdeltagande 25538 87,8% +513 +1,4 25025 86,4%
  Antal röstberättigade 29090   +131   28959  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Vänersborg

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
21,4% 7,1% 6,8% 7,4% 27,9% 6,6% 7,3% 14,7% 0,5% 0,3%   0,6% 0,6% 91,0%
18,2% 6,3% 5,4% 6,9% 34,4% 6,8% 4,4% 17,0%   0,7%   0,6% 0,1% 87,3%
14,5% 15,0% 2,3% 12,1% 19,5% 3,5% 2,1% 30,1% 0,1% 0,6%   1,5% 0,5% 85,5%
14,6% 7,2% 2,9% 6,6% 33,6% 6,0% 3,1% 24,4% 0,3% 1,4% 0,3% 1,0% 0,2% 84,4%
15,5% 5,3% 4,1% 7,7% 32,7% 10,4% 2,9% 18,6% 0,7% 1,9% 0,4% 1,4% 0,6% 83,3%
14,4% 6,9% 4,1% 6,9% 35,6% 9,0% 4,3% 17,5% 0,1% 1,1%   0,6% 0,7% 86,4%
14,3% 7,2% 6,4% 5,6% 31,8% 9,3% 3,6% 20,2% 0,3% 1,2%   1,2% 0,8% 82,2%
3,9% 2,2% 4,1% 1,4% 58,7% 7,1% 3,0% 17,8% 0,3% 1,5% 0,5% 0,8% 0,8% 69,8%
15,7% 12,3% 2,7% 8,2% 21,4% 3,2% 2,5% 33,1% 0,4% 0,6%   1,0% 0,4% 88,5%
22,0% 9,5% 4,1% 7,2% 22,0% 5,7% 4,0% 25,0% 0,1% 0,5%   0,7% 0,4% 91,4%
14,7% 12,6% 4,1% 9,5% 18,3% 4,7% 2,0% 32,1% 0,1% 1,8%   1,1% 1,1% 90,4%
12,6% 3,8% 4,1% 4,4% 39,4% 9,7% 4,2% 19,8% 0,3% 1,6%   1,3% 1,1% 78,7%
15,6% 5,9% 4,3% 5,0% 35,9% 8,0% 4,2% 19,8% 0,3% 0,8% 0,1% 0,8% 0,3% 79,4%
20,0% 7,2% 6,8% 6,3% 29,1% 8,0% 3,9% 17,3% 0,5% 0,9% 0,1% 0,6% 0,6% 86,8%
15,9% 5,0% 5,3% 6,9% 36,2% 5,7% 3,9% 20,4% 0,3% 0,5%   0,5% 0,6% 87,7%
22,1% 5,7% 6,0% 2,9% 33,4% 6,4% 3,7% 18,3% 0,6% 0,8%   0,3% 0,3% 90,3%
19,8% 5,9% 4,7% 5,4% 34,5% 6,5% 3,5% 17,8% 1,4% 0,7%   1,7% 0,5% 90,0%
18,7% 9,7% 3,4% 4,6% 23,7% 4,7% 3,6% 30,1% 0,3% 1,1%   1,6% 0,2% 86,6%
7,3% 2,2% 2,7% 2,9% 48,3% 9,9% 2,0% 22,6% 0,1% 1,9%   1,1% 0,4% 73,1%
16,0% 6,6% 4,1% 7,7% 35,5% 5,9% 2,7% 20,5% 0,1% 0,9%   0,5% 0,2% 90,9%
12,8% 4,6% 3,5% 6,2% 37,3% 7,7% 1,7% 25,5% 0,1% 0,7%   1,3% 1,3% 88,1%
18,0% 10,9% 5,0% 5,9% 23,7% 7,5% 4,4% 23,7% 0,2% 0,6%   0,8% 0,6% 86,1%
20,3% 7,2% 5,1% 6,3% 31,8% 5,1% 5,4% 17,5% 0,5% 0,7%   1,4% 0,7% 91,8%
17,7% 5,0% 7,6% 4,4% 26,3% 10,3% 6,3% 19,6% 0,6% 2,3% 0,2% 0,5% 4,9%  
Vänersborg 16,2% 7,4% 4,5% 6,5% 31,6% 6,9% 3,6% 22,1% 0,3% 1,0% 0,1% 1,0% 0,7% 87,8%

http://www.val.se