2018-09-12 17:13:08

Val till riksdagen - Preliminärt valresultat - kommun Trollhättan

Samtliga 36 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

17,6%
6,1%
5,0%
5,1%
36,4%
7,0%
4,4%
17,4%
0,3%
0,9%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 86,4%
+1,3
2014: 85,1%

Preliminär röstfördelning - kommun Trollhättan

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 6402 17,6% +19 -0,3 6383 17,9%
C Centerpartiet 2230 6,1% +755 +2,0 1475 4,1%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1814 5,0% -62 -0,3 1876 5,3%
KD Kristdemokraterna 1855 5,1% +550 +1,4 1305 3,7%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13246 36,4% -1234 -4,2 14480 40,6%
V Vänsterpartiet 2536 7,0% +472 +1,2 2064 5,8%
MP Miljöpartiet de gröna 1587 4,4% -603 -1,8 2190 6,1%
SD Sverigedemokraterna 6333 17,4% +1521 +3,9 4812 13,5%
FI Feministiskt initiativ 114 0,3% -715 -2,0 829 2,3%
ÖVR Övriga anmälda partier 314 0,9% +25 +0,1 289 0,8%
  Giltiga röster 36431 100,0% +728   35703 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 24 0,1% +24 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 339 0,9% +19   320 0,9%
OG Ogiltiga röster - övriga 151 0,4% +138 +0,4 13  
VDT Valdeltagande 36945 86,4% +909 +1,3 36036 85,1%
  Antal röstberättigade 42779   +424   42355  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Trollhättan

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
20,6% 6,4% 5,9% 5,0% 33,9% 7,0% 4,4% 15,7% 0,4% 0,8% 0,1% 1,0% 0,4% 88,6%
25,6% 9,4% 7,6% 4,8% 30,1% 3,9% 5,4% 12,7% 0,1% 0,4%   0,7% 0,3% 92,0%
17,7% 6,3% 6,3% 6,1% 36,9% 6,3% 3,6% 16,3% 0,3%   1,0% 0,8% 0,4% 87,3%
17,5% 5,6% 6,5% 5,1% 32,6% 9,0% 4,1% 17,3% 1,0% 1,3%   1,2% 0,8% 82,3%
22,5% 6,3% 6,2% 6,4% 30,7% 8,1% 2,9% 15,0% 0,4% 1,5%   0,9%   84,9%
16,4% 6,5% 5,4% 4,2% 36,5% 8,1% 3,6% 17,6% 0,3% 1,3%   1,1% 1,0% 79,8%
18,3% 5,8% 4,8% 3,5% 38,1% 6,4% 4,2% 17,4% 0,4% 1,1%   1,3% 0,2% 86,0%
13,0% 5,2% 3,4% 3,1% 40,4% 10,5% 3,7% 19,6% 0,2% 0,9% 0,2% 0,7% 0,1% 84,0%
22,5% 5,7% 6,8% 4,4% 33,6% 6,0% 5,3% 14,6% 0,4% 0,6%   0,9% 0,3% 87,4%
24,6% 8,0% 6,6% 6,0% 34,0% 5,2% 5,2% 10,1%   0,4%   0,2% 0,7% 89,3%
19,8% 6,0% 4,5% 5,1% 41,0% 4,8% 3,2% 14,5% 0,4% 0,7%   1,3% 0,4% 89,5%
22,8% 5,0% 6,1% 5,9% 30,7% 6,8% 4,3% 17,3% 0,4% 0,6% 0,1% 0,8% 0,3% 86,8%
16,0% 6,0% 4,1% 4,0% 36,3% 8,5% 4,6% 18,4% 0,4% 1,6%   1,4% 0,8% 86,5%
21,5% 5,4% 6,6% 5,3% 33,3% 6,5% 4,1% 15,6% 0,5% 1,2% 0,1% 0,8% 0,3% 88,8%
26,7% 7,6% 7,7% 4,9% 28,3% 4,8% 5,5% 14,0% 0,2% 0,3%   0,9% 0,4% 90,1%
18,3% 5,9% 6,2% 5,1% 32,7% 9,9% 4,3% 16,0% 0,4% 1,3% 0,1% 1,2% 0,3% 85,6%
22,1% 8,1% 6,8% 5,4% 28,4% 7,9% 7,0% 13,0% 0,5% 0,9%   0,9% 0,2% 85,4%
22,7% 6,9% 4,9% 5,1% 34,4% 5,7% 4,3% 15,7% 0,2% 0,3%   1,2%   90,0%
24,9% 8,7% 7,5% 4,3% 22,0% 9,7% 8,9% 13,0% 0,5% 0,5% 0,2% 2,1% 0,5%  
14,2% 5,8% 3,9% 5,3% 39,2% 7,0% 4,3% 19,3% 0,2% 0,9%   0,8% 0,4% 83,9%
17,9% 7,1% 5,1% 5,3% 37,7% 3,7% 3,9% 18,1% 0,2% 0,9%   0,9% 0,5% 91,3%
11,4% 3,6% 3,7% 5,4% 45,0% 8,8% 3,2% 16,9% 0,7% 1,3%   1,2% 0,1% 83,0%
6,2% 2,0% 1,6% 2,7% 59,5% 8,2% 4,6% 13,9% 0,2% 1,2%     0,9% 66,4%
9,5% 2,0% 3,4% 3,6% 53,0% 8,1% 5,6% 13,3% 0,5% 1,0% 0,2% 0,4% 0,6% 74,8%
6,7% 2,3% 1,7% 3,7% 54,3% 8,1% 7,9% 14,0% 0,2% 1,2%   0,7% 0,9% 74,3%
10,7% 2,0% 1,8% 4,8% 55,8% 6,6% 6,2% 11,9%   0,4% 0,1% 0,6%   68,7%
9,5% 2,9% 3,3% 5,8% 55,8% 7,7% 2,4% 12,0% 0,2% 0,5%   0,6% 0,2% 76,7%
14,8% 10,5% 4,6% 5,2% 25,8% 1,8% 2,5% 32,3% 0,6% 1,8%   2,1% 0,9% 86,1%
17,0% 6,3% 4,1% 5,5% 29,2% 6,9% 3,2% 26,7% 0,1% 1,0%   0,7% 0,3% 88,7%
14,2% 8,1% 4,1% 4,0% 30,3% 6,5% 3,0% 29,3% 0,1% 0,4%   0,8% 0,6% 87,4%
19,4% 5,6% 5,9% 5,9% 31,7% 8,9% 4,4% 17,2% 0,1% 0,8% 0,1% 1,0% 0,3% 85,3%
21,5% 6,1% 5,2% 7,3% 31,7% 6,0% 6,1% 15,2% 0,3% 0,6%   0,7% 0,1% 89,3%
14,7% 4,4% 4,4% 3,4% 43,7% 8,4% 5,1% 14,9%   1,0%   0,4%   67,6%
10,0% 2,6% 3,8% 4,8% 44,3% 8,8% 3,4% 21,1% 0,6% 0,6%   1,4% 1,3% 79,6%
12,0% 14,3% 1,0% 4,2% 28,5% 5,4% 3,5% 29,8% 0,1% 1,2% 0,1% 1,3% 0,5% 88,3%
18,4% 6,9% 5,4% 7,6% 29,8% 4,9% 3,2% 22,7% 0,1% 0,9%   0,5% 0,5% 88,2%
13,7% 13,0% 3,5% 6,0% 26,2% 4,9% 3,2% 28,7%   0,8%   1,0% 0,4% 89,9%
15,6% 6,2% 4,4% 4,9% 27,2% 14,1% 9,5% 15,9% 0,5% 1,8% 0,3% 1,0% 0,8%  
Trollhättan 17,6% 6,1% 5,0% 5,1% 36,4% 7,0% 4,4% 17,4% 0,3% 0,9% 0,1% 0,9% 0,4% 86,4%

http://www.val.se