2018-09-12 17:27:19

Val till riksdagen - Preliminärt valresultat - kommun Falun

Samtliga 37 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

19,7%
11,8%
4,6%
6,0%
28,0%
8,2%
4,9%
15,3%
0,5%
1,0%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 88,7%
+1,3
2014: 87,4%

Preliminär röstfördelning - kommun Falun

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 7759 19,7% -1112 -3,5 8871 23,2%
C Centerpartiet 4660 11,8% +1602 +3,8 3058 8,0%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1819 4,6% +108 +0,1 1711 4,5%
KD Kristdemokraterna 2355 6,0% +889 +2,1 1466 3,8%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11031 28,0% -524 -2,2 11555 30,2%
V Vänsterpartiet 3219 8,2% +948 +2,2 2271 5,9%
MP Miljöpartiet de gröna 1924 4,9% -825 -2,3 2749 7,2%
SD Sverigedemokraterna 6023 15,3% +1111 +2,5 4912 12,8%
FI Feministiskt initiativ 201 0,5% -1077 -2,8 1278 3,3%
ÖVR Övriga anmälda partier 377 1,0% -3   380 1,0%
  Giltiga röster 39368 100,0% +1117   38251 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 19   +19      
BLANK Ogiltiga röster - blanka 355 0,9% -109 -0,3 464 1,2%
OG Ogiltiga röster - övriga 87 0,2% +73 +0,2 14  
VDT Valdeltagande 39829 88,7% +1100 +1,3 38729 87,4%
  Antal röstberättigade 44894   +569   44325  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Falun

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
21,5% 15,0% 4,7% 6,7% 20,9% 5,4% 3,3% 21,0% 0,4% 1,1%   1,2% 0,1% 90,1%
17,2% 12,3% 2,1% 8,8% 25,0% 5,1% 2,7% 23,0% 0,4% 3,3%       87,4%
14,3% 12,8% 2,3% 7,4% 30,1% 8,5% 4,3% 18,5% 0,9% 0,9%   1,2%   87,2%
19,5% 16,5% 3,0% 7,4% 22,4% 4,3% 3,3% 22,1% 0,6% 0,9%   1,1% 0,5% 89,5%
10,5% 6,4% 2,8% 3,6% 33,4% 17,4% 5,0% 18,5% 0,9% 1,4% 0,1% 2,2% 0,5% 77,9%
15,8% 16,9% 2,7% 6,1% 24,7% 6,5% 2,2% 24,5% 0,2% 0,5%   1,8% 0,2% 83,6%
20,4% 11,5% 7,9% 6,2% 29,3% 7,1% 8,5% 7,9% 0,7% 0,5%   1,1% 0,2% 87,9%
18,5% 12,2% 4,2% 5,3% 29,8% 6,8% 3,0% 19,1% 0,4% 0,7%   0,8% 0,1% 85,9%
17,2% 10,0% 3,4% 5,2% 33,1% 11,7% 5,7% 12,3% 0,5% 0,9%   1,2%   81,9%
19,6% 17,2% 1,8% 3,4% 22,3% 6,7% 1,7% 26,3% 0,2% 0,8%   1,1% 0,5% 81,6%
23,3% 11,3% 4,8% 5,0% 29,1% 6,2% 6,3% 12,8% 0,3% 0,9% 0,1% 0,5%   90,9%
19,7% 10,8% 4,7% 7,3% 27,9% 10,6% 6,1% 11,0% 0,6% 1,2% 0,1% 0,6% 0,1% 90,7%
12,4% 6,2% 3,5% 4,3% 39,4% 9,0% 1,9% 21,8% 0,2% 1,3%   1,0% 0,1% 84,4%
13,1% 8,1% 3,6% 4,2% 36,9% 12,2% 3,8% 15,7% 0,6% 1,9%   1,4% 1,0% 77,1%
18,1% 10,9% 4,9% 7,7% 31,0% 6,4% 4,9% 15,7% 0,3%   0,4% 1,0% 0,1% 88,9%
19,8% 10,6% 5,8% 7,7% 28,3% 5,8% 2,4% 18,0% 0,2% 1,3% 0,1% 0,9%   88,4%
24,0% 9,4% 5,2% 5,2% 29,4% 7,6% 3,9% 13,3% 0,6% 1,2%   0,5% 0,3% 89,2%
19,3% 11,5% 5,0% 7,8% 29,2% 8,0% 4,4% 13,1% 0,8% 0,9%   1,4% 0,1% 86,6%
22,4% 11,3% 5,7% 6,5% 28,9% 6,2% 4,8% 13,3% 0,3% 0,7%   1,2%   88,0%
22,6% 11,7% 4,5% 6,0% 27,7% 7,4% 6,0% 12,4% 0,5% 1,1%   0,6% 0,4% 89,1%
24,0% 11,7% 5,0% 5,5% 23,2% 11,1% 6,0% 13,2% 0,4%   0,8% 0,4%   85,4%
17,1% 8,0% 3,7% 5,4% 31,9% 11,7% 5,4% 15,4% 0,5% 1,0% 0,1% 1,1% 0,2% 85,4%
22,5% 13,0% 7,7% 5,8% 22,7% 10,2% 8,3% 8,2% 0,6% 1,0%   0,8% 0,2% 89,8%
24,2% 13,5% 5,9% 8,3% 23,1% 6,4% 5,4% 11,8% 0,1% 1,3%   0,6%   89,4%
21,7% 12,1% 4,1% 6,6% 26,4% 10,2% 5,3% 11,0% 0,9% 1,8%   0,7% 0,4% 84,6%
15,2% 18,3% 2,6% 5,5% 20,4% 5,0% 1,7% 29,8% 0,2% 1,4%   0,7% 0,2% 87,1%
21,4% 14,0% 7,1% 5,7% 24,6% 8,5% 8,9% 8,6% 0,8% 0,4%   0,6% 0,3% 89,5%
15,3% 6,4% 6,4% 4,4% 35,6% 11,7% 3,7% 14,9% 0,7% 1,0%   0,8% 0,5% 74,5%
21,4% 11,6% 7,7% 6,2% 26,8% 7,0% 5,6% 13,0% 0,4% 0,2%   0,2% 0,5% 91,8%
22,7% 11,4% 4,9% 5,8% 34,2% 6,8% 5,5% 7,9% 0,4% 0,4%   0,6% 0,4% 93,3%
22,1% 14,4% 6,5% 7,0% 28,6% 4,1% 6,6% 10,1% 0,4% 0,1%   0,6% 0,8% 93,3%
24,5% 12,6% 4,0% 6,1% 25,1% 5,9% 3,6% 16,9% 0,4% 1,1%   1,0% 0,5% 90,2%
23,7% 15,4% 3,3% 6,1% 21,4% 6,1% 3,3% 19,4% 0,5% 0,7%   0,6%   88,8%
23,1% 11,8% 4,7% 4,7% 24,4% 11,2% 6,1% 12,3% 0,8% 1,0%   0,8% 0,1% 86,9%
21,9% 10,7% 6,2% 4,0% 26,5% 11,4% 8,9% 9,3% 0,5% 0,6% 0,1% 0,6% 0,2% 89,3%
18,9% 9,4% 4,6% 5,1% 33,5% 9,4% 4,6% 13,1% 0,6% 0,7% 0,1% 0,8% 0,1% 88,7%
18,1% 13,4% 4,3% 4,7% 23,3% 12,2% 8,1% 13,1% 1,7% 1,2%   1,3%    
Falun 19,7% 11,8% 4,6% 6,0% 28,0% 8,2% 4,9% 15,3% 0,5% 1,0%   0,9% 0,2% 88,7%

http://www.val.se