2018-09-09 17:00:01

Rösta i vallokal - Tjällmo

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Har du frågor om röstningen i Tjällmo - kontakta

Valnämnden i Motala kommun

http://www.motala.se/kommun

0141-22 50 00

Tjällmo Bygdegård


Öppet på valdagen 9 september 2018
kl. 8-20

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se