2018-09-20 14:13:28

Val till kommunfullmäktige i Upplands Väsby - Röster

Samtliga 28 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Upplands Väsby

23,40%
4,73%
5,19%
5,62%
25,68%
7,60%
4,72%
12,94%
0,21%
9,16%
0,76%
M C L KD S V MP SD FI VB ÖVR
Valdeltagande
2018: 79,40%
+0,19
2014: 79,21%

Röstfördelning - kommun Upplands Väsby

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 6242 23,40% -332 -2,77 6574 26,17%
C Centerpartiet 1262 4,73% +457 +1,53 805 3,20%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1384 5,19% -362 -1,76 1746 6,95%
KD Kristdemokraterna 1500 5,62% +381 +1,17 1119 4,45%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6852 25,68% -1026 -5,68 7878 31,36%
V Vänsterpartiet 2027 7,60% +363 +0,97 1664 6,62%
MP Miljöpartiet de gröna 1258 4,72% -1235 -5,21 2493 9,92%
SD Sverigedemokraterna 3451 12,94% +1867 +6,63 1584 6,31%
FI Feministiskt initiativ 57 0,21% -5 -0,03 62 0,25%
VB Väsbys Bästa 2443 9,16% +1543 +5,57 900 3,58%
ÖVR Övriga anmälda partier 202 0,76% -92 -0,41 294 1,17%
  Giltiga röster 26678 100,00% +1559   25119 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 17 0,06% +17 +0,06    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 193 0,72% -42 -0,21 235 0,93%
OG Ogiltiga röster - övriga 23 0,09% +5 +0,01 18 0,07%
VDT Valdeltagande 26911 79,40% +1539 +0,19 25372 79,21%
  Antal röstberättigade 33893   +1863   32030  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Upplands Väsby

Område M C L KD S V MP SD FI VB ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
18,42% 4,64% 3,63% 6,39% 31,20% 12,91% 3,88% 10,90% 0,38% 7,02% 0,63%   1,60% 0,12% 66,18%
29,04% 4,68% 6,59% 4,68% 21,49% 6,69% 4,01% 14,04% 0,19% 8,21% 0,38% 0,09% 0,47%   75,76%
23,05% 4,32% 5,04% 7,64% 25,50% 6,92% 6,92% 9,37%   10,09% 1,15%   0,71% 0,71% 80,92%
14,27% 2,09% 2,83% 5,66% 35,30% 10,70% 3,44% 16,73% 0,12% 8,00% 0,86%   0,73%   67,52%
25,47% 4,55% 4,66% 6,21% 24,43% 6,94% 5,38% 12,73% 0,10% 9,11% 0,41% 0,10% 0,31%   83,55%
29,79% 6,63% 5,47% 6,11% 18,42% 3,79% 4,11% 14,21% 0,11% 10,63% 0,74%   0,84%   87,57%
14,85% 1,83% 1,29% 3,98% 39,29% 13,67% 2,91% 13,02% 0,43% 8,18% 0,54%   0,32% 0,32% 63,87%
28,07% 2,78% 6,57% 7,46% 22,00% 3,67% 3,29% 16,56% 0,25% 8,60% 0,76%   0,25%   69,44%
32,77% 5,58% 6,27% 7,07% 15,74% 4,58% 3,88% 13,35% 0,20% 9,56% 1,00%   0,59% 0,10% 83,62%
29,51% 5,04% 6,83% 6,23% 22,28% 4,51% 5,24% 11,87%   7,96% 0,53% 0,07% 0,92%   86,14%
22,57% 3,97% 4,08% 5,96% 26,75% 8,88% 4,60% 11,81% 0,10% 10,14% 1,15%   1,14%   77,81%
20,51% 4,76% 5,92% 5,50% 23,26% 6,34% 7,08% 10,89% 0,74% 14,69% 0,32%   0,73%   82,01%
18,08% 4,44% 5,71% 4,12% 26,53% 8,35% 7,82% 13,64% 0,63% 10,47% 0,21% 0,21% 0,73%   80,93%
37,18% 8,41% 9,70% 6,89% 14,18% 1,52% 6,17% 8,01% 0,08% 7,29% 0,56%   0,32%   89,81%
28,10% 5,85% 6,05% 7,18% 22,26% 4,62% 3,08% 12,51% 0,21% 8,92% 1,23%   0,41%   81,31%
29,81% 3,62% 7,24% 6,31% 22,56% 5,66% 3,16% 9,38% 0,09% 11,88% 0,28%   0,55% 0,09% 87,07%
14,01% 4,12% 2,34% 3,43% 29,67% 11,13% 5,63% 17,72% 0,27% 10,85% 0,82%   0,82% 0,14% 74,54%
15,09% 2,10% 1,97% 4,46% 34,25% 13,25% 5,25% 13,52% 0,13% 9,06% 0,92% 0,13% 0,39%   59,80%
28,52% 5,90% 7,47% 5,70% 25,96% 3,05% 3,24% 8,55% 0,10% 11,41% 0,10% 0,19% 0,78% 0,19% 88,25%
18,25% 6,92% 5,67% 6,53% 26,32% 7,30% 3,27% 14,60%   9,89% 1,25%   0,86% 0,10% 73,60%
11,56% 3,69% 2,89% 3,69% 32,26% 15,25% 3,69% 18,46%   6,90% 1,61% 0,16% 0,95% 0,16% 58,21%
14,63% 3,19% 2,53% 5,06% 32,01% 12,21% 4,95% 18,37% 0,22% 4,84% 1,98%   1,73% 0,11% 72,91%
19,57% 4,10% 4,51% 5,02% 29,61% 8,30% 4,51% 12,81% 0,41% 10,35% 0,82%   0,81% 0,10% 77,13%
23,27% 4,57% 4,82% 4,82% 25,89% 7,11% 4,65% 11,76% 0,25% 12,18% 0,68% 0,08% 0,34%   83,18%
10,74% 2,01% 1,29% 3,87% 37,11% 13,61% 4,73% 18,05% 0,14% 6,88% 1,58% 0,14% 0,85% 0,14% 54,56%
34,25% 7,26% 6,77% 6,97% 17,17% 3,43% 3,73% 13,84%   6,28% 0,29% 0,10% 0,29% 0,20% 84,50%
18,39% 5,34% 6,04% 4,03% 25,48% 9,19% 7,53% 12,43% 0,26% 10,51% 0,79%   0,61% 0,09% 76,67%
22,53% 5,58% 4,08% 4,94% 29,94% 10,94% 5,26% 10,62% 0,64% 4,83% 0,64% 0,53% 1,37% 0,11%  
Upplands Väsby 23,40% 4,73% 5,19% 5,62% 25,68% 7,60% 4,72% 12,94% 0,21% 9,16% 0,76% 0,06% 0,72% 0,09% 79,40%

Röstfördelning övriga partier - kommun Upplands Väsby

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 170 0,64% +170 +0,64    
PP Piratpartiet     -139 -0,55 139 0,55%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 32 0,12% -123 -0,50 155 0,62%
  Totalt övriga partier 202 0,76% -92 -0,41 294 1,17%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Upplands Väsby

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Piratpartiet 14
Direktdemokraterna 10
Kristna Värdepartiet 3
Nordiska motståndsrörelsen 2
Klassiskt liberala partiet 1
Landsbygdspartiet Oberoende 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se