2018-09-19 17:37:49

Val till kommunfullmäktige i Österåker - Röster

Samtliga 22 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Österåker

33,82%
6,25%
7,78%
4,21%
17,45%
4,94%
4,78%
9,21%
0,19%
9,71%
1,56%
0,00%
0,10%
M C L KD S V MP SD FI ROSP ÖP SPÖ ÖVR
Valdeltagande
2018: 85,42%
+0,31
2014: 85,11%

Röstfördelning - kommun Österåker

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 9540 33,82% +2429 +6,49 7111 27,33%
C Centerpartiet 1764 6,25% +541 +1,55 1223 4,70%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2195 7,78% -255 -1,63 2450 9,42%
KD Kristdemokraterna 1187 4,21% +376 +1,09 811 3,12%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4921 17,45% -749 -4,34 5670 21,79%
V Vänsterpartiet 1393 4,94% +511 +1,55 882 3,39%
MP Miljöpartiet de gröna 1349 4,78% -920 -3,94 2269 8,72%
SD Sverigedemokraterna 2598 9,21% +1400 +4,61 1198 4,60%
FI Feministiskt initiativ 53 0,19% +11 +0,03 42 0,16%
ROSP Roslagspartiet 2739 9,71% +33 -0,69 2706 10,40%
ÖP Österåkerspartiet 440 1,56% -265 -1,15 705 2,71%
SPÖ Skolpartiet i Österåker     -881 -3,39 881 3,39%
ÖVR Övriga anmälda partier 28 0,10% -46 -0,19 74 0,28%
  Giltiga röster 28207 100,00% +2185   26022 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 10 0,04% +10 +0,04    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 230 0,81% -36 -0,20 266 1,01%
OG Ogiltiga röster - övriga 10 0,04%     10 0,04%
VDT Valdeltagande 28457 85,42% +2159 +0,31 26298 85,11%
  Antal röstberättigade 33316   +2416   30900  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Österåker

Område M C L KD S V MP SD FI ROSP ÖP SPÖ ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
24,75% 4,37% 5,71% 3,92% 25,76% 8,51% 4,59% 12,88% 0,22% 7,39% 1,57%   0,34% 0,22% 1,00%   73,38%
27,17% 5,98% 8,50% 3,92% 22,22% 9,24% 5,79% 9,06% 0,28% 5,70% 1,96%   0,19%   1,29%   77,39%
22,17% 3,21% 4,65% 4,23% 28,85% 9,90% 3,72% 11,84% 0,17% 7,70% 3,38%   0,17% 0,08% 1,66% 0,08% 66,45%
29,32% 3,92% 5,88% 3,30% 24,33% 7,40% 4,28% 10,16% 0,09% 8,38% 2,94%     0,09% 0,97%   76,78%
32,98% 11,07% 3,31% 3,77% 17,47% 4,07% 2,48% 16,04%   7,38% 1,36%   0,08% 0,15% 0,97%   85,16%
42,72% 6,45% 8,64% 4,85% 10,53% 2,60% 4,14% 7,99% 0,06% 10,59% 1,24%   0,18% 0,06% 0,41%   90,13%
30,62% 4,77% 7,50% 5,54% 22,70% 5,61% 5,68% 9,53% 0,28% 6,52% 1,19%   0,07%   0,42% 0,14% 85,32%
39,94% 4,66% 9,12% 4,38% 15,10% 3,41% 4,04% 6,82% 0,21% 11,00% 1,32%       0,55%   89,25%
27,24% 7,11% 4,89% 3,48% 17,32% 4,96% 4,07% 13,25% 0,52% 13,62% 3,55%       1,03%   81,30%
30,42% 5,19% 5,27% 4,32% 20,74% 6,57% 5,88% 11,32% 0,17% 8,04% 1,99%   0,09%   1,28%   76,65%
38,96% 8,65% 10,19% 5,22% 10,87% 3,00% 6,93% 9,08% 0,17% 5,48% 1,28%   0,17%   0,93%   86,25%
31,82% 5,71% 7,49% 4,73% 20,59% 5,02% 4,04% 8,77% 0,39% 9,56% 1,77%   0,10%   0,78%   84,06%
42,83% 5,95% 8,75% 4,31% 9,60% 2,86% 2,92% 9,60% 0,18% 11,60% 1,22%   0,18%   0,66%   87,16%
34,94% 5,95% 7,73% 4,24% 17,55% 4,76% 4,39% 9,29% 0,07% 9,52% 1,56%       0,81% 0,07% 85,78%
37,42% 7,94% 7,75% 3,97% 11,90% 3,16% 6,13% 8,12% 0,45% 11,63% 1,44%   0,09%   0,89% 0,18% 82,98%
34,80% 10,80% 9,49% 4,40% 13,66% 4,40% 4,86% 8,56% 0,08% 6,71% 2,01%   0,23%   0,08%   84,50%
37,78% 4,24% 8,09% 3,14% 18,54% 4,87% 4,71% 9,27% 0,24% 8,09% 1,02%     0,08% 0,39% 0,08% 85,11%
26,77% 4,96% 5,86% 4,44% 25,71% 7,14% 5,94% 8,05% 0,08% 9,55% 1,28%   0,23%   1,41%   84,68%
31,47% 8,01% 7,60% 5,76% 19,95% 5,59% 4,42% 10,43% 0,25% 5,34% 1,09%   0,08%   0,66%   84,81%
34,56% 5,77% 10,46% 4,36% 16,29% 3,45% 5,77% 4,52% 0,17% 14,08% 0,57%       0,73% 0,06% 88,17%
39,85% 5,34% 11,86% 3,15% 8,66% 1,69% 5,45% 3,82% 0,06% 19,45% 0,62%   0,06%   0,17% 0,06% 92,38%
31,03% 8,68% 9,16% 2,09% 18,65% 7,07% 6,11% 10,13% 0,16% 5,95% 0,96%     0,31% 2,04% 0,16%  
Österåker 33,82% 6,25% 7,78% 4,21% 17,45% 4,94% 4,78% 9,21% 0,19% 9,71% 1,56%   0,10% 0,04% 0,81% 0,04% 85,42%

Röstfördelning övriga partier - kommun Österåker

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
KrVP Kristna Värdepartiet     -3 -0,01 3 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 28 0,10% -43 -0,17 71 0,27%
  Totalt övriga partier 28 0,10% -46 -0,19 74 0,28%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Österåker

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Direktdemokraterna 9
Medborgerlig Samling 5
Initiativet 4
Piratpartiet 3
Skolpartiet i Österåker 2
Nordiska motståndsrörelsen 1
Raggarpartiet 1
Technopartiet 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se