2018-09-23 18:02:33

Val till kommunfullmäktige i Järfälla - Röster

Samtliga 39 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Järfälla

24,48%
5,35%
8,93%
5,74%
28,43%
8,79%
4,77%
12,40%
0,36%
0,75%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 81,62%
-0,07
2014: 81,69%

Röstfördelning - kommun Järfälla

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 11481 24,48% -862 -4,31 12343 28,79%
C Centerpartiet 2509 5,35% +621 +0,95 1888 4,40%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 4190 8,93% +1239 +2,05 2951 6,88%
KD Kristdemokraterna 2694 5,74% +570 +0,79 2124 4,95%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13334 28,43% -169 -3,06 13503 31,49%
V Vänsterpartiet 4121 8,79% +1312 +2,23 2809 6,55%
MP Miljöpartiet de gröna 2239 4,77% -1468 -3,87 3707 8,65%
SD Sverigedemokraterna 5818 12,40% +2636 +4,98 3182 7,42%
FI Feministiskt initiativ 167 0,36% +36 +0,05 131 0,31%
ÖVR Övriga anmälda partier 351 0,75% +113 +0,19 238 0,56%
  Giltiga röster 46904 100,00% +4028   42876 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 38 0,08% +38 +0,08    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 323 0,68% -61 -0,20 384 0,89%
OG Ogiltiga röster - övriga 34 0,07% +15 +0,03 19 0,04%
VDT Valdeltagande 47299 81,62% +4020 -0,07 43279 81,69%
  Antal röstberättigade 57952   +4974   52978  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Järfälla

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
18,59% 5,54% 9,30% 5,26% 26,48% 9,77% 6,85% 16,71% 0,47% 1,03% 0,28% 0,93%   82,67%
31,42% 5,82% 14,61% 7,38% 16,45% 6,60% 5,67% 11,35% 0,07% 0,64%   0,56%   86,10%
36,35% 8,34% 11,22% 6,26% 13,70% 5,66% 4,07% 13,60% 0,20% 0,60% 0,10% 0,49%   86,58%
38,59% 6,87% 11,41% 5,32% 17,60% 3,97% 5,80% 9,86% 0,39% 0,19%   0,39%   86,43%
31,06% 6,01% 10,29% 6,38% 25,14% 4,92% 4,46% 10,66% 0,55% 0,55% 0,09% 0,90% 0,09% 83,65%
31,14% 5,87% 11,52% 5,80% 24,62% 5,08% 3,51% 11,60% 0,36% 0,50% 0,21% 0,71%   84,48%
28,67% 6,74% 9,98% 5,38% 26,62% 5,46% 4,01% 12,03% 0,68% 0,43% 0,09% 0,17%   89,76%
26,03% 5,48% 10,17% 6,92% 27,54% 6,06% 4,69% 12,04% 0,29% 0,79%   0,22%   88,03%
30,52% 5,38% 10,84% 7,11% 22,25% 6,78% 3,64% 12,74% 0,08% 0,66%   0,49%   88,04%
28,74% 3,81% 10,46% 7,27% 28,74% 5,54% 2,29% 12,19% 0,21% 0,76% 0,07% 0,62%   84,88%
28,10% 3,20% 12,88% 7,80% 24,62% 5,17% 3,57% 13,91% 0,66% 0,09% 0,19% 0,37%   85,94%
33,33% 6,00% 13,41% 6,74% 22,22% 3,63% 4,44% 9,41% 0,15% 0,67%   0,59%   91,02%
20,53% 4,43% 6,34% 4,96% 32,44% 8,24% 3,97% 18,09% 0,23% 0,76%   1,58% 0,15% 76,79%
31,42% 5,96% 9,29% 7,04% 25,46% 5,73% 3,48% 11,15% 0,15% 0,31%   0,54% 0,08% 88,20%
34,34% 6,00% 13,62% 7,40% 18,58% 4,00% 4,22% 10,81%   1,04%   0,59%   85,53%
20,46% 5,11% 8,34% 6,14% 31,79% 9,21% 4,09% 13,45% 0,31% 1,10%   0,93% 0,16% 75,06%
21,74% 5,21% 7,52% 4,81% 27,96% 10,52% 5,31% 15,73% 0,20% 1,00% 0,10% 1,28%   74,41%
30,09% 8,31% 12,46% 5,78% 22,70% 5,37% 4,56% 10,23% 0,10% 0,41%   0,40%   87,31%
9,60% 4,08% 4,33% 4,42% 45,11% 14,19% 4,08% 12,57% 0,42% 1,19% 0,08% 0,34% 0,25% 57,72%
6,54% 3,67% 4,63% 4,15% 46,25% 17,07% 4,63% 11,80% 0,64% 0,64% 0,31% 1,25% 0,16% 56,41%
10,76% 3,59% 3,01% 4,02% 44,48% 19,80% 4,88% 8,18% 0,14% 1,15% 0,14% 0,14%   59,14%
14,38% 3,27% 5,15% 5,15% 36,27% 14,22% 4,00% 15,69% 0,65% 1,23%   0,57% 0,40% 70,63%
13,32% 5,72% 4,79% 4,91% 38,79% 13,79% 3,86% 13,79% 0,47% 0,58%   0,81% 0,12% 62,38%
15,71% 4,61% 7,11% 5,86% 34,66% 13,97% 3,99% 12,97% 0,62% 0,50%   0,50% 0,25% 67,05%
12,73% 2,33% 4,97% 3,16% 40,89% 15,29% 3,01% 16,19% 0,15% 1,28%   0,97% 0,22% 70,77%
15,17% 5,78% 5,43% 7,16% 37,76% 13,02% 3,10% 10,60% 0,43% 1,55% 0,09% 0,43% 0,09% 69,22%
18,72% 4,55% 6,75% 7,42% 29,68% 14,00% 3,04% 13,66% 0,51% 1,69%   0,67% 0,17% 77,16%
26,52% 5,86% 10,02% 6,63% 25,83% 8,48% 5,78% 9,64% 0,15% 1,08%   0,54% 0,08% 87,76%
32,64% 6,14% 8,51% 6,81% 22,25% 8,15% 4,13% 10,52% 0,12% 0,73% 0,06% 0,72% 0,06% 85,96%
31,08% 4,87% 11,36% 7,60% 21,61% 4,70% 7,09% 10,33% 0,43% 0,94%   0,51%   89,98%
20,93% 3,65% 7,00% 4,67% 33,04% 8,83% 5,98% 14,59% 0,29% 1,02% 0,14% 1,08%   78,33%
20,59% 5,58% 8,86% 5,17% 26,83% 9,35% 8,78% 13,86% 0,25% 0,74% 0,24% 0,97%   79,25%
16,73% 3,85% 6,13% 4,95% 33,78% 11,47% 5,58% 16,42% 0,47% 0,63% 0,23% 0,93% 0,23% 73,77%
17,13% 3,81% 6,24% 2,77% 37,86% 10,82% 6,31% 14,01% 0,42% 0,62% 0,14% 0,69%   69,97%
23,43% 4,82% 9,15% 6,34% 28,09% 9,07% 4,25% 14,29% 0,32% 0,24% 0,08% 0,80%   79,41%
34,36% 5,81% 10,66% 5,11% 20,11% 3,58% 4,41% 14,94% 0,32% 0,70%   0,45%   85,21%
26,46% 7,86% 9,57% 5,06% 25,06% 10,19% 6,46% 8,02% 0,70% 0,62%   0,54%   78,02%
23,80% 6,74% 6,81% 4,09% 31,68% 10,75% 7,03% 7,96% 0,72% 0,43%   0,43%   74,64%
18,41% 6,59% 7,48% 4,57% 32,48% 14,07% 5,76% 9,26% 0,83% 0,53% 0,47% 1,28% 0,35%  
Järfälla 24,48% 5,35% 8,93% 5,74% 28,43% 8,79% 4,77% 12,40% 0,36% 0,75% 0,08% 0,68% 0,07% 81,62%

Röstfördelning övriga partier - kommun Järfälla

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 157 0,33% +157 +0,33    
KrVP Kristna Värdepartiet 134 0,29% +57 +0,11 77 0,18%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 60 0,13% -101 -0,25 161 0,38%
  Totalt övriga partier 351 0,75% +113 +0,19 238 0,56%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Järfälla

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Direktdemokraterna 21
Piratpartiet 12
Initiativet 9
Nordiska motståndsrörelsen 5
Landsbygdspartiet Oberoende 3
Folkhemmet Sverige 2
Klassiskt liberala partiet 2
Technopartiet 2
Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1
TRYGGHETSPARTIET 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se