2018-09-19 16:45:48

Val till kommunfullmäktige i Tyresö - Röster

Samtliga 26 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Tyresö

27,65%
5,58%
9,91%
4,15%
28,47%
5,31%
5,16%
12,74%
0,30%
0,72%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 86,85%
+0,94
2014: 85,91%

Röstfördelning - kommun Tyresö

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 8486 27,65% -1545 -7,28 10031 34,93%
C Centerpartiet 1713 5,58% +678 +1,98 1035 3,60%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3041 9,91% +837 +2,23 2204 7,67%
KD Kristdemokraterna 1273 4,15% +325 +0,85 948 3,30%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8738 28,47% +369 -0,67 8369 29,14%
V Vänsterpartiet 1629 5,31% +353 +0,87 1276 4,44%
MP Miljöpartiet de gröna 1584 5,16% -1074 -4,09 2658 9,26%
SD Sverigedemokraterna 3911 12,74% +2082 +6,38 1829 6,37%
FI Feministiskt initiativ 91 0,30%   -0,02 91 0,32%
ÖVR Övriga anmälda partier 222 0,72% -55 -0,24 277 0,96%
  Giltiga röster 30688 100,00% +1970   28718 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 20 0,06% +20 +0,06    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 239 0,77% -12 -0,09 251 0,87%
OG Ogiltiga röster - övriga 13 0,04% -10 -0,04 23 0,08%
VDT Valdeltagande 30960 86,85% +1968 +0,94 28992 85,91%
  Antal röstberättigade 35648   +1902   33746  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Tyresö

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
19,01% 4,00% 4,64% 4,10% 41,68% 6,16% 3,89% 15,44% 0,32% 0,76%   0,96%   75,59%
21,84% 4,00% 7,21% 4,71% 35,12% 6,57% 4,71% 15,20% 0,21% 0,43%   1,13%   80,83%
22,82% 4,29% 5,27% 4,59% 38,10% 4,59% 5,50% 14,31% 0,08% 0,45% 0,22% 0,82%   83,46%
15,31% 1,98% 3,44% 3,85% 39,06% 11,25% 4,69% 17,81% 0,42% 2,19% 0,21% 0,93% 0,10% 63,78%
28,93% 7,99% 9,90% 4,00% 29,37% 6,08% 6,08% 6,86% 0,26% 0,52%   0,35%   89,47%
26,30% 5,02% 8,95% 4,38% 36,89% 3,74% 4,29% 9,77%   0,64%   0,18%   90,66%
24,74% 4,78% 8,37% 4,71% 37,00% 4,78% 3,74% 11,43% 0,30% 0,15%   0,59% 0,07% 89,50%
31,92% 6,86% 9,06% 3,90% 25,23% 3,90% 6,86% 11,77% 0,25% 0,25% 0,08% 1,09%   86,47%
34,18% 7,27% 12,44% 4,36% 20,36% 3,56% 6,04% 10,98% 0,29% 0,51% 0,07% 0,58%   87,59%
40,58% 10,08% 16,62% 3,14% 12,17% 3,01% 5,37% 8,38% 0,13% 0,52%       89,88%
27,20% 7,01% 19,85% 3,04% 21,71% 4,31% 7,26% 8,87% 0,34% 0,42% 0,25% 0,67%   89,78%
29,17% 8,84% 14,98% 3,85% 15,69% 3,07% 6,49% 16,69% 0,50% 0,71% 0,07% 0,85%   89,22%
32,50% 6,90% 14,83% 4,40% 15,60% 3,62% 5,52% 16,03% 0,52% 0,09%   1,28%   87,82%
39,74% 6,49% 12,52% 3,24% 22,02% 1,96% 4,45% 9,05% 0,23% 0,30% 0,15% 0,45% 0,07% 91,13%
29,98% 5,07% 12,71% 4,73% 28,07% 2,82% 4,40% 10,96% 0,25% 1,00%   0,66%   90,11%
26,16% 4,72% 11,92% 4,72% 31,99% 5,57% 4,37% 9,86% 0,26% 0,43%   0,93% 0,08% 82,21%
31,23% 6,06% 10,90% 4,71% 23,03% 3,81% 4,77% 14,00% 0,26% 1,23%   0,32% 0,06% 87,02%
29,70% 5,53% 13,74% 4,99% 24,33% 3,91% 4,30% 12,89% 0,23% 0,38%   0,46%   88,87%
37,54% 5,59% 10,41% 5,10% 24,58% 2,34% 3,97% 10,06% 0,28% 0,14%   0,42% 0,07% 88,47%
28,82% 5,80% 8,61% 5,10% 27,07% 5,62% 6,33% 11,42% 0,26% 0,97%   0,87%   84,04%
18,72% 2,76% 3,54% 3,19% 37,01% 9,58% 5,52% 17,95% 0,26% 1,47% 0,25% 1,78%   75,64%
10,33% 2,49% 2,96% 3,73% 43,02% 13,29% 4,02% 18,07% 0,10% 2,01%   1,04% 0,09% 63,28%
27,48% 4,13% 7,76% 3,63% 30,69% 6,02% 5,45% 13,78% 0,17% 0,91% 0,08% 0,74%   87,04%
21,27% 3,43% 7,81% 3,51% 33,86% 7,41% 4,46% 17,21% 0,16% 0,88%   0,71% 0,16% 78,44%
31,45% 6,36% 8,83% 3,71% 24,56% 7,42% 5,48% 11,13% 0,71% 0,35%   1,22% 0,17% 79,17%
28,73% 8,10% 7,64% 3,22% 24,49% 8,47% 6,54% 10,04% 1,20% 1,57% 0,27% 1,36% 0,27%  
Tyresö 27,65% 5,58% 9,91% 4,15% 28,47% 5,31% 5,16% 12,74% 0,30% 0,72% 0,06% 0,77% 0,04% 86,85%

Röstfördelning övriga partier - kommun Tyresö

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
DjuP Djurens parti 159 0,52% -37 -0,16 196 0,68%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 63 0,21% -18 -0,08 81 0,28%
  Totalt övriga partier 222 0,72% -55 -0,24 277 0,96%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Tyresö

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Medborgerlig Samling 23
Direktdemokraterna 13
Piratpartiet 10
Initiativet 4
Nordiska motståndsrörelsen 3
Klassiskt liberala partiet 2
Kristna Värdepartiet 2
Technopartiet 2
Landsbygdspartiet Oberoende 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se