2018-09-20 20:02:33

Val till kommunfullmäktige i Sundbyberg - Röster

Samtliga 29 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Sundbyberg

23,92%
8,11%
7,97%
5,05%
26,05%
11,13%
5,99%
9,36%
0,61%
1,53%
0,29%
M C L KD S V MP SD FI SLP ÖVR
Valdeltagande
2018: 80,64%
+1,21
2014: 79,43%

Röstfördelning - kommun Sundbyberg

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 7386 23,92% +476 -2,01 6910 25,94%
C Centerpartiet 2504 8,11% +1192 +3,19 1312 4,92%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2460 7,97% +675 +1,27 1785 6,70%
KD Kristdemokraterna 1558 5,05% +713 +1,87 845 3,17%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8043 26,05% -529 -6,12 8572 32,17%
V Vänsterpartiet 3435 11,13% +1380 +3,41 2055 7,71%
MP Miljöpartiet de gröna 1849 5,99% -1105 -5,10 2954 11,09%
SD Sverigedemokraterna 2890 9,36% +1009 +2,30 1881 7,06%
FI Feministiskt initiativ 189 0,61% -4 -0,11 193 0,72%
SLP Sundbybergs Lokalparti (SLP) 473 1,53% +473 +1,53    
ÖVR Övriga anmälda partier 88 0,29% -48 -0,23 136 0,51%
  Giltiga röster 30875 100,00% +4232   26643 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 18 0,06% +18 +0,06    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 238 0,76% +7 -0,10 231 0,86%
OG Ogiltiga röster - övriga 21 0,07% +11 +0,03 10 0,04%
VDT Valdeltagande 31152 80,64% +4268 +1,21 26884 79,43%
  Antal röstberättigade 38629   +4784   33845  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Sundbyberg

Område M C L KD S V MP SD FI SLP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
28,00% 9,62% 10,00% 4,92% 20,15% 9,38% 6,31% 9,77% 0,77% 0,92% 0,15% 0,15% 0,38% 0,08% 83,90%
26,46% 9,12% 7,33% 4,56% 20,22% 11,00% 6,64% 9,32% 1,09% 4,16% 0,10%   1,17% 0,10% 79,91%
23,80% 7,20% 8,60% 7,20% 23,30% 9,70% 5,90% 12,40% 0,60% 1,00% 0,30%   0,99% 0,10% 77,77%
27,93% 10,35% 7,36% 5,11% 20,95% 9,60% 6,48% 9,60% 1,25% 1,12% 0,25%   1,11% 0,12% 77,70%
28,22% 8,16% 7,26% 5,22% 22,02% 10,36% 7,67% 9,05% 0,73% 0,98% 0,33%   0,65% 0,08% 84,65%
24,34% 8,37% 10,06% 7,19% 22,65% 8,79% 6,68% 9,81% 0,76% 1,10% 0,25% 0,08% 0,59%   83,64%
22,38% 9,23% 8,77% 3,34% 22,49% 12,46% 7,50% 11,76% 0,69% 0,81% 0,58%   0,80%   77,90%
26,75% 9,09% 11,18% 6,48% 20,48% 9,20% 7,63% 7,31% 0,52% 0,94% 0,42%   0,62% 0,10% 85,39%
30,79% 10,12% 15,34% 6,53% 16,00% 5,33% 5,98% 7,29% 0,76% 1,20% 0,65%   0,32% 0,22% 84,23%
16,04% 2,16% 2,70% 3,50% 43,40% 13,61% 3,91% 12,53% 0,54% 1,48% 0,13%   0,67%   56,68%
16,47% 2,39% 2,27% 4,89% 43,68% 16,23% 4,18% 7,76% 0,36% 1,55% 0,24% 0,12% 0,71%   61,54%
11,50% 1,57% 2,78% 4,96% 48,06% 16,34% 3,03% 10,17% 0,36% 0,97% 0,24%   0,48%   61,07%
21,81% 7,78% 9,18% 4,92% 23,79% 11,60% 6,46% 12,11% 0,81% 1,17% 0,37%   0,87% 0,15% 84,06%
24,37% 9,36% 9,88% 5,65% 24,81% 8,32% 5,65% 10,03% 1,11% 0,67% 0,15% 0,07% 0,59% 0,15% 83,10%
33,33% 12,55% 11,11% 8,06% 17,90% 3,73% 5,43% 6,87% 0,25% 0,51% 0,25%   0,34%   91,99%
23,84% 8,18% 10,64% 5,91% 21,87% 11,33% 6,11% 10,25% 0,49% 1,08% 0,30%   0,68%   81,11%
32,27% 14,72% 12,53% 4,01% 18,48% 4,26% 6,14% 5,45% 1,19% 0,81% 0,13% 0,06% 0,87%   87,84%
18,40% 5,48% 5,68% 4,60% 31,60% 14,97% 5,28% 9,88% 0,39% 3,23% 0,49%   0,97% 0,19% 67,94%
20,69% 3,98% 4,77% 3,18% 31,65% 16,45% 6,37% 8,75% 0,18% 3,89% 0,09% 0,18% 0,61%   72,34%
19,53% 4,08% 4,29% 3,65% 30,90% 18,88% 6,33% 7,51% 0,54% 3,86% 0,43%   0,64% 0,21% 69,12%
14,60% 4,07% 3,65% 5,42% 35,45% 17,62% 4,28% 10,64% 0,52% 3,65% 0,10% 0,10% 1,84% 0,10% 68,51%
30,06% 14,41% 13,01% 4,05% 19,63% 7,32% 6,39% 4,28% 0,16% 0,39% 0,31% 0,08% 0,85%   84,93%
30,33% 11,76% 6,92% 4,62% 23,30% 9,23% 7,25% 5,05% 0,44% 0,88% 0,22%   0,55% 0,11% 77,82%
21,26% 6,17% 6,43% 3,02% 32,41% 14,96% 5,38% 8,53% 0,13% 1,31% 0,39%   0,39%   68,49%
17,23% 4,33% 4,84% 3,99% 31,07% 15,62% 4,75% 16,47% 0,42% 0,93% 0,34%   1,01% 0,08% 81,63%
27,61% 7,17% 7,27% 5,90% 21,29% 11,38% 6,11% 9,59% 0,42% 2,85% 0,42%   0,31% 0,10% 78,83%
23,50% 10,96% 9,15% 5,28% 24,07% 9,40% 6,43% 9,23% 0,66% 1,15% 0,16% 0,08% 0,65%   87,79%
17,70% 3,65% 4,21% 4,52% 36,27% 13,33% 5,16% 12,06% 0,32% 2,38% 0,40%   1,33%   73,05%
23,29% 10,02% 5,78% 4,96% 26,35% 12,00% 6,68% 9,12% 0,81% 0,72% 0,27% 0,62% 0,98% 0,09%  
Sundbyberg 23,92% 8,11% 7,97% 5,05% 26,05% 11,13% 5,99% 9,36% 0,61% 1,53% 0,29% 0,06% 0,76% 0,07% 80,64%

Röstfördelning övriga partier - kommun Sundbyberg

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 88 0,29% -48 -0,23 136 0,51%
  Totalt övriga partier 88 0,29% -48 -0,23 136 0,51%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Sundbyberg

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Medborgerlig Samling 27
Piratpartiet 18
Direktdemokraterna 17
Initiativet 8
Nordiska motståndsrörelsen 6
Technopartiet 5
Landsbygdspartiet Oberoende 3
Klassiskt liberala partiet 2
Kristna Värdepartiet 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se