2018-09-19 17:42:52

Val till kommunfullmäktige i Nynäshamn - Röster

Samtliga 19 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Nynäshamn

22,99%
4,81%
5,90%
3,81%
25,07%
5,46%
3,67%
15,12%
0,24%
9,45%
3,34%
0,12%
M C L KD S V MP SD FI SN PP(N) ÖVR
Valdeltagande
2018: 82,00%
+1,11
2014: 80,89%

Röstfördelning - kommun Nynäshamn

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 4118 22,99% -206 -2,33 4324 25,33%
C Centerpartiet 862 4,81% +85 +0,26 777 4,55%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1057 5,90% -137 -1,09 1194 6,99%
KD Kristdemokraterna 683 3,81% +259 +1,33 424 2,48%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4490 25,07% -326 -3,14 4816 28,21%
V Vänsterpartiet 977 5,46% -106 -0,89 1083 6,34%
MP Miljöpartiet de gröna 658 3,67% -505 -3,14 1163 6,81%
SD Sverigedemokraterna 2708 15,12% +1192 +6,24 1516 8,88%
FI Feministiskt initiativ 43 0,24% +5 +0,02 38 0,22%
SN Sorundanet Nynäshamns kommunparti 1693 9,45% +586 +2,97 1107 6,48%
PP(N) Pensionärspartiet i Nynäshamns kommun 598 3,34% +34 +0,04 564 3,30%
ÖVR Övriga anmälda partier 22 0,12% -45 -0,27 67 0,39%
  Giltiga röster 17909 100,00% +836   17073 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 18 0,10% +18 +0,10    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 132 0,73% -56 -0,36 188 1,09%
OG Ogiltiga röster - övriga 21 0,12% +13 +0,07 8 0,05%
VDT Valdeltagande 18080 82,00% +811 +1,11 17269 80,89%
  Antal röstberättigade 22048   +699   21349  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Nynäshamn

Område M C L KD S V MP SD FI SN PP(N) ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
29,29% 2,79% 9,21% 4,74% 26,36% 6,42% 4,04% 10,32% 0,14% 2,23% 4,46%     0,55% 0,14% 89,47%
31,15% 3,91% 7,71% 5,28% 22,07% 4,75% 5,28% 9,71% 0,21% 4,22% 5,60% 0,11% 0,21% 0,73%   86,83%
23,08% 3,68% 9,25% 3,88% 26,87% 6,97% 4,58% 13,13% 0,40% 3,58% 4,38% 0,20% 0,10% 0,39% 0,30% 80,46%
24,13% 3,32% 6,21% 3,32% 32,51% 4,62% 3,47% 11,42% 0,51% 3,25% 7,08% 0,14%   0,78% 0,50% 79,66%
15,62% 2,10% 6,31% 4,50% 33,48% 9,31% 5,56% 15,17% 0,15% 3,90% 3,75% 0,15%   0,89% 0,15% 74,69%
23,74% 3,12% 5,93% 4,08% 31,16% 6,16% 4,30% 10,68% 0,30% 3,78% 6,60% 0,15% 0,15% 0,37% 0,15% 80,77%
27,92% 3,32% 5,54% 3,20% 26,45% 6,15% 5,04% 13,53% 0,25% 4,31% 4,31%   0,12% 1,21%   83,91%
14,75% 2,04% 3,62% 3,62% 36,18% 10,67% 5,29% 18,55% 0,09% 3,80% 1,39%   0,09% 0,46%   64,52%
25,62% 4,27% 6,24% 5,09% 28,57% 6,40% 3,12% 12,97%   4,11% 3,45% 0,16%   1,14%   81,81%
30,61% 2,42% 7,53% 4,72% 26,91% 3,95% 3,32% 10,46% 0,38% 5,74% 3,70% 0,26%   0,51%   89,14%
21,05% 2,91% 4,27% 3,30% 31,33% 4,56% 2,13% 19,01% 0,10% 8,73% 2,33% 0,29%   1,06%   73,85%
22,01% 3,54% 7,85% 2,99% 28,65% 4,31% 2,88% 18,47% 0,11% 7,30% 1,77% 0,11% 0,22% 0,55%   71,45%
23,33% 5,23% 5,96% 5,13% 21,97% 4,71% 3,35% 19,04% 0,21% 8,05% 3,03%   0,10% 1,03% 0,10% 76,58%
30,84% 6,54% 4,88% 3,01% 14,33% 2,91% 3,74% 14,23% 0,42% 17,55% 1,56%   0,31% 0,41%   83,91%
31,85% 5,79% 6,68% 3,34% 18,04% 5,12% 3,34% 13,36% 0,22% 7,57% 4,45% 0,22%   0,22% 0,44% 84,96%
17,80% 7,88% 4,83% 3,14% 16,78% 4,75% 2,20% 18,98% 0,25% 21,27% 2,03% 0,08% 0,08% 0,76% 0,17% 79,95%
15,36% 11,16% 5,15% 3,69% 14,33% 2,92% 2,23% 16,57% 0,17% 28,07% 0,34%   0,17% 0,77%   83,76%
17,18% 8,48% 2,92% 3,29% 16,52% 4,02% 2,41% 21,56% 0,15% 22,15% 1,32%   0,07% 0,80% 0,14% 80,91%
25,46% 5,90% 5,54% 3,14% 25,28% 8,30% 5,72% 15,13% 0,37% 2,95% 1,29% 0,92% 0,18% 1,63%    
Nynäshamn 22,99% 4,81% 5,90% 3,81% 25,07% 5,46% 3,67% 15,12% 0,24% 9,45% 3,34% 0,12% 0,10% 0,73% 0,12% 82,00%

Röstfördelning övriga partier - kommun Nynäshamn

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 22 0,12% -45 -0,27 67 0,39%
  Totalt övriga partier 22 0,12% -45 -0,27 67 0,39%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Nynäshamn

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Direktdemokraterna 7
Medborgerlig Samling 6
Piratpartiet 5
Demokraterna i Göteborg 1
Initiativet 1
Kristna Värdepartiet 1
Nordiska motståndsrörelsen 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se