2018-09-18 11:14:11

Val till kommunfullmäktige i Strängnäs - Röster

Samtliga 21 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Strängnäs

30,52%
9,26%
4,03%
5,81%
20,93%
7,33%
4,58%
15,00%
0,20%
2,17%
0,00%
0,18%
M C L KD S V MP SD FI STRP Mfp ÖVR
Valdeltagande
2018: 84,66%
+0,16
2014: 84,49%

Röstfördelning - kommun Strängnäs

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 6937 30,52% +169 -0,62 6768 31,13%
C Centerpartiet 2105 9,26% +690 +2,75 1415 6,51%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 917 4,03% -40 -0,37 957 4,40%
KD Kristdemokraterna 1321 5,81% +427 +1,70 894 4,11%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4757 20,93% -517 -3,33 5274 24,26%
V Vänsterpartiet 1666 7,33% +431 +1,65 1235 5,68%
MP Miljöpartiet de gröna 1041 4,58% -239 -1,31 1280 5,89%
SD Sverigedemokraterna 3409 15,00% +938 +3,63 2471 11,37%
FI Feministiskt initiativ 45 0,20% +12 +0,05 33 0,15%
STRP Strängnäspartiet 493 2,17% -222 -1,12 715 3,29%
Mfp Mariefredspartiet     -586 -2,70 586 2,70%
ÖVR Övriga anmälda partier 41 0,18% -70 -0,33 111 0,51%
  Giltiga röster 22732 100,00% +993   21739 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 18 0,08% +18 +0,08    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 347 1,50% -32 -0,21 379 1,71%
OG Ogiltiga röster - övriga 34 0,15% +17 +0,07 17 0,08%
VDT Valdeltagande 23131 84,66% +996 +0,16 22135 84,49%
  Antal röstberättigade 27323   +1126   26197  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Strängnäs

Område M C L KD S V MP SD FI STRP Mfp ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
33,38% 12,55% 5,24% 7,86% 12,14% 6,48% 6,21% 14,62%   1,52%       1,63%   79,08%
27,22% 8,18% 3,59% 6,92% 24,98% 7,73% 3,14% 15,99% 0,27% 1,98%       1,85% 0,09% 78,49%
34,41% 6,22% 4,60% 5,49% 23,10% 7,59% 3,63% 11,47% 0,16% 2,99%   0,32%   1,35% 0,08% 74,76%
33,88% 6,82% 4,27% 6,41% 25,64% 6,71% 5,39% 8,14% 0,10% 2,54%   0,10% 0,10% 1,70%   88,66%
16,77% 18,35% 3,01% 7,91% 18,99% 5,22% 5,38% 21,52% 0,16% 2,69%       2,01% 0,46% 84,93%
38,90% 7,18% 4,01% 5,68% 17,86% 6,59% 3,76% 11,10% 0,17% 4,67%   0,08%   0,66%   81,21%
18,24% 18,03% 4,92% 10,04% 13,32% 7,38% 4,10% 22,54% 0,20% 1,23%     0,60% 1,41%   79,30%
41,33% 8,47% 5,28% 4,54% 15,72% 6,37% 7,25% 9,89% 0,41% 0,61%   0,14% 0,20% 1,07% 0,27% 83,37%
36,50% 8,52% 5,03% 5,81% 17,62% 5,71% 5,42% 14,13% 0,10% 0,97%   0,19%   1,53%   86,62%
24,95% 5,63% 3,82% 4,46% 33,01% 9,13% 4,56% 11,68% 0,11% 2,44%   0,21%   1,46% 0,10% 68,90%
29,10% 6,01% 4,38% 5,49% 27,64% 7,04% 3,78% 11,42% 0,26% 4,72%   0,17%   2,59% 0,17% 75,97%
32,58% 8,48% 5,46% 4,95% 21,91% 5,88% 6,21% 10,92% 0,17% 3,44%     0,08% 1,32%   81,68%
33,36% 11,26% 3,11% 6,39% 14,03% 9,16% 3,45% 18,40% 0,34% 0,50%     0,08% 1,24%   82,15%
34,16% 7,77% 3,66% 6,66% 17,77% 7,45% 6,60% 13,00% 0,13% 2,61%   0,20% 0,19% 1,22% 0,45% 81,50%
33,75% 7,37% 4,02% 6,03% 24,20% 5,78% 4,10% 10,05% 0,25% 4,27%   0,17%   1,24% 0,25% 79,68%
18,33% 29,80% 2,36% 8,25% 12,22% 6,54% 3,64% 16,29% 0,11% 2,25%   0,21%   1,37% 0,21% 82,08%
27,90% 12,10% 2,75% 5,75% 14,25% 10,99% 4,03% 20,86% 0,09% 1,03%   0,26%   0,85% 0,09% 81,61%
25,83% 5,22% 1,80% 4,84% 29,91% 6,65% 2,18% 22,32%   0,95%   0,28% 0,09% 1,68% 0,09% 79,07%
18,21% 6,28% 3,37% 3,46% 33,24% 6,92% 2,19% 24,95% 0,18% 0,91%   0,27%   2,23%   75,32%
30,98% 6,27% 3,92% 4,00% 20,10% 10,10% 4,96% 18,36% 0,26% 0,87%   0,17% 0,17% 1,54% 0,26% 80,33%
30,45% 7,77% 5,75% 5,51% 18,38% 7,37% 5,18% 16,68% 0,49% 1,70%   0,73% 0,24% 2,05% 0,39%  
Strängnäs 30,52% 9,26% 4,03% 5,81% 20,93% 7,33% 4,58% 15,00% 0,20% 2,17%   0,18% 0,08% 1,50% 0,15% 84,66%

Röstfördelning övriga partier - kommun Strängnäs

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
PP Piratpartiet     -83 -0,38 83 0,38%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 41 0,18% +13 +0,05 28 0,13%
  Totalt övriga partier 41 0,18% -70 -0,33 111 0,51%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Strängnäs

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Piratpartiet 8
Medborgerlig Samling 7
Landsbygdspartiet Oberoende 6
Mariefredspartiet 6
Direktdemokraterna 5
Nordiska motståndsrörelsen 4
Klassiskt liberala partiet 3
Initiativet 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se